Vogelsang komt met gewijzigd voorstel

ERMELO - Wethouder Wouter Vogelsang komt morgenavond met een voorstel de OZB belasting op woningen niet met de voorgestelde 22 % te verhogen, maar met 11,9%. Tijdens de vergadering van de commissie bestuur en middelen werd al besloten de Hondenbelasting niet in 2019 af te schaffen. Na de raadsvergadering vonden de politieke partijen dat de belastingverhoging nog verder naar beneden kon worden bijgesteld.

De behandeling van de begroting 2019 wordt donderdagavond voortgezet. Vanwege het aantal amendementen, die tijdens de vorige raadsvergadering werden ingediend, besloot Vogelsang terug te gaan naar de tekentafel. Nu komt het college met een gewijzigd voorstel. In deze tweede Begrotingswijziging 2019 wordt voorgesteld om de tariefstijging 2019 OZB woningen eigenaren te beperken tot hetgeen de raad al bij de Kadernota 2019 heeft besloten, inhoudend een stijging van 2,3% voor inflatie 2019 en een stijging van 9,6% ter compensatie van het wegvallen van de Precariobelasting.

Voor het CDA Ermelo gaat dit voorstel overigens niet ver genoeg. Fractievoorzitter Sarath Hamstra maakte tijdens de vorige vergadering al de vergelijking met Sinterklaas. ,,Om het geld simpelweg bij de burger weg te halen, is niet wat we willen. Laten we eerst eens kijken naar de uitgaven.” Eigenlijk wensen alle raadsleden eerst een kerntakendiscussie te voeren. De SGP-fractie deed zes weken geleden de oproep tot discussie over wat de kerntaken van de gemeente zijn. Partijen pleitten dan ook collectief om de ambitieuse programmabegroting te temporiseren. Dat voorstel ligt donderdagavond voor.