Zes startersleningen toegekend

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft ook voor 2019 budget vrij te maken voor startersleningen. Het gaat om een bedrag van €300.000,-. Hiermee wordt het mogelijk om volgend jaar tenminste twaalf startersleningen te verstrekken.

In 2018 zijn er in totaal zes aanvragen voor startersleningen toegekend. Hiervan zijn er inmiddels drie verstrekt. Het budget is dit jaar nog niet op. Bovendien hebben vroegtijdige aflossingen ervoor gezorgd dat het revolverend fondsweer is aangevuld. Het college moet jaarlijks de hoogte van het budget voor toe te wijzen startersleningen vaststellen. De starterslening is bedoeld om starters te helpen bij het kopen van hun eerste woning. Voor veel starters op de woningmarkt liggen de prijzen van koopwoningen te hoog. Met de starterslening overbruggen kopers het verschil tussen de prijs van het huis dat men wil kopen en het bedrag dat men bij de bank kan lenen.