Mister Diftar ruim 35 jaar actief in de plaatselijke politiek

ERMELO - tijdens het jubileumfeest van Progressief Ermelo, vanmiddag in restaurant Bon APetit bij Proson, zat er een erelid in de zaal. Wim Oosterhuis, een van de oprichters en eerste wethouder van PE, werd in april 1997 benoemd tot erelid. Vandaag werd Dirk de Vries Reilingh het tweede erelid van de partij. 

Voorzitter Hans Ligtermoet gaf aan dat Dirk de Vries Reilingh vanaf de oprichting van Progressief Ermelo, zo’n beetje alle functies binnen de partij had bekleed. ,,Je was van 2006 tot 2016 secretaris, daarnaast raadslid en wethouder (1996-2001). We hebben dan ook besloten om je te benoemen tot ere-lid van Progressief Ermelo.’’ Mister Diftar, zoals hij wel ‘gekscherend’ wordt genoemd vanwege zijn bemoeienis met de gedifferentieerde tarieven van het afval, ontving daarvoor een oorkonde. Diftar is een rode draad in de loopbaan van De Vries Reilingh. In 1996 kwam dit op het pad van de wethouder, en hij maakte zich er jaren sterk voor. Via Diftar betaald een huishouding afvalstoffenheffing per geregistreerd aantal aangeboden afvalcontainerledigingen. Uiteindelijk in 2000 ging de Ermelose Gemeenteraad akkoord met de invoering van de Diftar en op 1 juli 2001 volgde de daadwerkelijke invoering. De Vries Reilingh was al bestuurslid bij de partij Ermelo 2000 in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In 1984 werd De Vries Reilingh vanuit Ermelo 2000 secretaris in de nieuwe partij Progressieve Federatie, een samenvoeging van Ermelo 2000, PvdA en D’66. Op achttien november 1993 werd Progressief Ermelo opgericht waarbij naast Oosterhuis als lijsttrekker, ook weer Dirk de Vries Reiling op de lijst stond. Sinds 1994 was De Vries Reilingh raadslid. Bij zijn aftreden als wethouder in 2002 ontving De Vries Reilingh uit handen van burgemeester Wiert Omta de Zilveren Pauw.