Vereveningsfonds als stimulans 

ERMELO – Er is in Ermelo al jaren een groot tekort aan betaalbare woonruimte. Daarom heeft de gemeenteraad erop aangedrongen een Vereveningsfonds in het leven te roepen. Het doel van dit fonds is om de bouw van sociale woningen te stimuleren.

Dit vereveningsfonds is een stimulans om meer sociale koop en/ of huurwoningen te realiseren. Initiatiefnemers die extra sociale woningen bouwen (meer dan 50% van het bouwproject) kunnen een aanvraag doen om een bijdrage te krijgen uit het vereveningsfonds. Het fonds wordt gevuld met gelden van initiatiefnemers die te weinig sociale koop- en/of huurwoningen in hun project opnemen. Voor elke woning die de projectontwikkelaar minder sociaal bouwt moet deze een boete betalen.

Ondergrens

Het boete-voorstel van het college was een bedrag van € 14.100,- voor een rijwoning, € 15.500,- voor een appartement en € 55.800,- voor een twee onder één kap of een vrijstaande woning. Deze 50% eis geldt voor alle bouwplannen. Dus ook bij één woning. Behalve als het een woning voor eigen gebruik is of onderdeel uitmaakt van CPO. De SGP vindt de ondergrens van één woning voor een ontwikkelaar niet billijk. ,,De boete die de ontwikkelaar moet betalen wordt uiteindelijk gewoon doorgeschoven naar de particuliere koper,” legt raadslid Pieter Stam uit. Hij diende daarom een amendement in om de ondergrens op twee woningen te stellen. Hiervoor was echter geen meerderheid in de raad.

Verhoging boete

Volgens CDA Ermelo is er een hele straffe bijsturing nodig en daarom is de voorgestelde boete in de regeling van ca. € 15.000 veel te laag. Daarmee zou iedere ontwikkelaar zijn tekort aan sociale woningen gemakkelijk afkopen. Tegelijkertijd is dit bedrag volgens een aantal raadsleden ook veel te laag om als stimulans te dienen bij het realiseren van meer goedkope woningen. ,,Het is CDA Ermelo ernst om de komende jaren minstens de helft van de nieuwbouw te laten bestaan uit betaalbare, sociale woningen,”aldus Cor Louwerse. ,,Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met de CU Ermelo een amendement in te dienen om de boete en de subsidie te verhogen naar € 30.000 voor rijwoningen en appartementen en naar € 60.000 voor vrijstaande woningen.” Dit voorstel werd aangenomen in de Raad met steun van BBE.

Ongewenst

Stam:,,De situatie in Ermelo is dus nu zo dat een particulier bij een ontwikkeling van één woning door een ontwikkelaar, uiteindelijk tienduizenden euro’s extra kwijt is. Dit komt nog bovenop de gestegen bouwkosten in de huidige markt en de extra kosten voor het verduurzamen van woningen. De SGP vindt dit een ongewenste ontwikkeling en zal dit punt nadrukkelijk bij de evaluatie in de gaten houden.”