Kosten onderzoek: 40.000 euro 

ERMELO – Burgemeester André Baars wil een geluidadviesbureau in zee om eind dit jaar met een aangepast evenementenbeleid te komen. Hiervoor is een bedrag van bijna veertigduizend euro nodig.

Eind vorig jaar werd een motie aangenomen die het college opdraagt te komen met een beter evenementenbeleid waarin een categorisering van evenementen is opgenomen en waarbij de mogelijke gevolgen voor de omgeving een belangrijke rol spelen.

Akoestische meting

Voor een dergelijke akoestische meting, berekening en onderbouwing van muziekgeluid is specifieke kennis en ervaring nodig. Hiervoor heeft men het bureau Geluidmeesters op het De deskundigen zullen een belevingsonderzoek uitvoeren voor bewoners en bezoekers van evenementen. Ook komt er een akoestische onderbouwing voor een aantal locaties. Het voorgestelde bureau heeft ook voor de gemeente Nunspeet naar tevredenheid een dergelijke akoestische onderbouwing voor muziekevenementen gemaakt.

Dekking

Voor het genoemde onderzoek is echter geen geld beschikbaar in de begroting. Daarom zal de raad het college vragen bijna veertigduizend euro beschikbaar te stellen. Dekking is niet gevonden. Daarom is het voorstel dit ongedekt mee te nemen in de tweede Bestuursrapportage 2019.