Bea van 't Hul neemt stokje over

ERMELO - Na tien jaar voorzitterschap treedt Hans Ligtermoet af bij Progressief Ermelo (PE). Hij zal de voorzittershamer op 27 maart, tijdens de Algemene Ledenvergadering, doorgeven aan Bea van 't Hul.

Ligtermoet was voorafgaand aan zijn voorzitterschap vier jaar raadslid van de lokale partij. ,,Er was een tijd dat Progressief Ermelo het alleenrecht leek te hebben op haar streven naar een groen en duurzaam Ermelo," stelde hij eind vorig jaar tijdens het 25-jarig jubileum van Progressief Ermelo. ,,We werden in het begin neergezet als de partij van de geitenwollen sokken met milieuactivisten en links gebroed. Dat beeld is inmiddels voor het grootste deel achterhaald. Zowel de partij als de samenleving zijn veranderd." Ligtermoet vindt dat nu de tijd is gekomen om het stokje door te geven. Tien jaar is lang genoeg. Bovendien heeft hij privé inmiddels nieuwe plannen waar deze bestuursfunctie niet meer in past.

Bea van 't Hul

Het bestuur van PE draagt Bea van ’t Hul op de komende ledenvergadering voor als kandidaat voor deze functie. Ze was in de vorige periode raadslid en maakt deel uit van het partijbestuur. Haar baan liet echter geen ruimte om het raadslidmaatschap te blijven vervullen. Wel bleef ze betrokken bij PE. In het dagelijks leven is Bea werkzaam als gespreksvoerder Jeugd bij de gemeente Barneveld. ,,Vanwege uitbreiding van mijn werkzamheden was het raadslidmaatschap niet meer te combineren als ik beide goed wilde doen," vertelt Van 't Hul. ,,Het voorzitterschap is geen politieke functie, de politieke kant en verantwoording ligt wat dat betreft bij de fractie." Voor de Ermelose een ideale combinatie met haar baan. Bea van 't Hul heeft als ambitie PE nog meer gezicht in Ermelo te geven als sociale en groene partij. ,,Dit kan bijvoorbeeld door politiek ondersteunende activiteiten te organiseren." Progressief Ermelo heeft inmiddels ook een nieuw kandidaat-bestuurslid, haar naam wordt tijdens de ledenvergadering bekend gemaakt.