'College moet nog voor de zomer met voorstellen komen'

ERMELO – De jongeren van het CDA Ermelo hebben afgelopen week door middel van een resolutie de CDA-fractie opgeroepen om zich hard te maken voor goedkope, tijdelijke jongerenhuisvesting. Daarmee hebben ze kennelijk ook de coalitie geïnspireerd.

Tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag diende Evelien Kars van Progressief Ermelo (PE) namelijk mede namens de coalitiepartijen BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD, een motie in om nog voor het komende zomerreces met voorstellen te komen voor het op korte termijn realiseren van tijdelijke huisvesting specifiek gericht op jongeren.

Jongeren maken verschil

CDJA-voorzitter Jander de Blauw: ,,Persoonlijk ben ik enorm blij en dankbaar dat wij als CDJA op een dergelijke manier ook daadwerkelijk een verschil kunnen maken. Onze resolutie heeft niet alleen het CDA Ermelo geïnspireerd en geactiveerd, zelfs de huidige coalitie hebben wij door onze resolutie in beweging kunnen brengen en een stap in de juiste richting kunnen sturen. CDA Ermelo woordvoerder Cor Louwerse vult aan: ,,Het is erg belangrijk dat dit probleem wordt opgepakt en samenwerking is de enige manier.”

Moeilijkheden

Kars: ,,Het bouwen van kleine, betaalbare woningen specifiek voor jongeren stuit echter op moeilijkheden. Gebrek aan ‘eigen’ (gemeente)grond en bestemmingsplannen die niet of nauwelijks zijn aangepast aan de huidige tijd maken dat de gemeente afhankelijk is van projectontwikkelaars die in Ermelo tot nu toe nauwelijks ingezet hebben op het bouwen van financieel passende huurwoningen voor jongeren, ondanks herhaalde oproepen van politieke jongerenorganisaties en de Ermelose Jongerenraad. Dit kunnen wij niet langer accepteren.” Na ruim 40 jaar van gelaten reacties en wijzen naar de onmogelijkheden moet het roer om, vindt de coalitie. Inzetten op nieuw te bouwen of te plaatsen tijdelijke huisvesting is noodzakelijk.

Resolutie vesus motie

Voor het CDJA Ermelo is dit behaalde succes een teken dat jongeren in Ermelo meer kunnen bereiken dan ze misschien zelf denken. Louwerse besluit: ,,De resolutie ging verder dan de motie. Om deze reden gaan we samen met de jongeren schrijven aan een initiatiefvoorstel en we hopen dat andere politieke partijen meedoen.”