Rechter geeft gemeenteraad gelijk

ERMELO – De gemeenteraad heeft het recht om de uitbreidingsmogelijkheden voor de eendenslachterij Tomassen Duck To in te perken. Dat is de conclusie van de Raad van State die donderdag de uitspraak deed naar aanleiding van de bezwaren die waren ingediend tegen het bestemmingsplan De Driehoek.

Het gebied De Driehoek is een overgangsgebied van stedelijk naar landelijk gebied. Het plangebied was oorspronkelijk een agrarisch gebied dat in de loop der tijd is veranderd naar een gebied met een diversiteit aan functies, waaronder woningbouw, agrarische functies, bedrijvigheid en recreatie. Volgens de gemeenteraad is er lange tijd niet geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van dit gebied, waardoor er ‘verrommeling’ is ontstaan. Het nieuwe bestemmingsplan moet daar verbetering in bieden.

Uitbreiden

Eén van de ondernemers in dit gebied is Gertjan Tomassen van Tomassen Duck To. Hij wil zijn bedrijf aan de Fokko Kortlanglaan graag uitbreiden met 1.707 vierkante meter. Het ontwerpbestemmingsplan bood de mogelijkheid om het bebouwingspercentage met honderd procent te vergroten, maar de gemeenteraad stak er een stokje voor. Zij draaide dit terug naar tachtig procent. Dit zou betekenen dat de Ermelose eendenslachter niet kan uitbreiden zoals men van plan was.

Ander perceel

Tomassen maakte daarom bezwaar. Hij is van mening dat het bebouwingspercentage ten onrechte is gewijzigd. De rechter is het niet eens met de bezwaren van Tomassen. Volgens hem heeft de raad terecht besloten dat er sprake is van een grootschalige ontwikkeling die niet past binnen de visie van het plan De Driehoek. Ook heft men geconcludeerd dat er geen noodzaak bestaat tot verhoging van het bebouwingspercentage, nu Tomassen Duck To uitbreidingsmogelijkheden heeft op een ander perceel. De rechter stelt de gemeenteraad daarom in het gelijk.