'Om alle ambities uit te voeren is meer geld nodig' 

ERMELO - De gemeente Ermelo heeft veel plannen en grote ambities, die overigens ook veel geld kosten. De gemeenteraad moet de komende maanden hierover een aantal belangrijke keuzes maken. Want alle ambities volgen is alleen mogelijk als er meer geld bijkomt.

Voordat de raad keuzes maakt, zijn de inwoners betrokken bij deze afwegingen. Bijna zeshonderd mensen hebben in de eerste week van mei hun mening laten horen via gesprekken met de raadsleden of via de online vragenlijst. Eind vorig jaar deed men hetzelfde met het thema groen. De uitkomsten van de straatgesprekken én het online gesprek zijn vervolgens gepresenteerd en de input is meegenomen in de keuzes die de raad daarna maakte. Ook nu heeft de raad alle informatie verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een Hoofdlijnennotitie. Deze notitie geeft alle mogelijke keuzeopties weer, de een reëler dan de ander. Dit is de basis waarop de gemeenteraadsleden na de zomer met elkaar in debat gaan over de belangrijkste taken van de gemeente Ermelo. Voordat het zover is moet de gemeenteraad eerst de notitie vaststellen en een besluit nemen over de manier waarop de raadsleden dit debat willen voeren. Daarom staat de notitie op de agenda van de commissievergadering van Bestuur en Middelen van 27 juni.