PE en CU pleiten vurig voor brede aanpak

ERMELO – ,,Er is nog veel schaamte voor de ziekte dementie.” Met een voorbeeld uit de praktijk sneed raadslid Alex Kleijnen (Progressief Ermelo) dit onderwerp aan tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag. Er valt, net zoals in de rest van Nederland, een forse stijging in het aantal mensen met dementie te verwachten.

Deze stijging betekent dat de inzet van alle betrokken partijen hard nodig is om mensen met dementie en hun naasten goed op te kunnen vangen, van zorg en begeleiding te voorzien. Op dit moment is er nog nauwelijks sprake van wachtlijsten; dit is wel de verwachting voor de toekomst gezien de toenemende problematiek en de krappe arbeidsmarkt. Dat betekent dat iedereen er op de een of andere manier mee te maken krijgt; in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de buurt, in de winkel of op het werk. Het plan om Ermelo een dementievriendelijke gemeente te maken, is een initiatief van Progressief Ermelo en ChristenUnie. ,,Zo kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving," aldus Kleijnen. ,,Hiervoor zijn een aantal concrete stappen nodig, maar vooral aandacht voor deze kwetsbare doelgroep en niet te vergeten de mantelzorgers," vertelde Kleijnen in een eerder interview.

Langer thuis

Mensen met dementie moeten langer thuis wonen. De zorgwetgeving is er in de afgelopen jaren ook op aangepast. Pas bij een hoge zorgzwaarte krijgen mensen een indicatie voor opname in het verpleeghuis annex verzorgingscentrum. Tot die tijd woont men thuis. Mensen met dementie leven na diagnose gemiddeld nog acht jaren, waarvan zes jaren thuis. Naast de belasting die dit voor de persoon met dementie is, is dit ook een zware taak voor mantelzorgers en de omgeving. Hierdoor zal de gemeente een steeds grotere rol krijgen in het vormgeven van ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarom is het goed daarop te anticiperen en plannen te maken.

Netwerk

Veel partijen spelen een rol in het netwerk van een cliënt en mantelzorger. Hieronder is dit visueel zichtbaar gemaakt. Vanuit het Netwerk Dementie Noordwest-Veluwe streven partijen naar de beste zorg en ondersteuning van de cliënt en de mantelzorger. Als prognose wordt uitgegaan van een verdubbeling in 2040 van het aantal inwoners met de diagnose dementie. De aanpak is dan ook een langdurig proces van bewustwording, informatie, communicatie, kennisdeling en samenwerking en het almaar bijsturen en bijschaven van de bijbehorende ketenaanpak. 

Training

Samendementievriendelijk biedt middels door hen opgeleide trainers een training op locatie aan. Voor algemeen publiek en vrijwilligers zijn er géén kosten aan verbonden. Dit landelijke project loopt via Alzheimer Nederland en dit project eindigt in 2021. Streven is dan ook dat de trainingen in Ermelo in 2020 worden aangeboden. Hiervoor komt een eventuele startbijeenkomst eind 2019. De visie voor een dementievriendelijke gemeente wordt in de loop van dit jaar uitgewerkt. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij landelijke initiatieven.