'Auto nog steeds niet te gast'

ERMELO – Fractievoorzitter Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo pleit opnieuw voor zebrapaden op de drempels in de Stationsstraat. ,,Dit vooral om de veiligheid van fietsers en voetgangers te bevorderen.” Sinds de herinrichting van de winkelstraat geldt hier het principe ‘auto te gast’. 

,,Maar dat vraagt om extra aanduiding voor de automobilist,” stelt Van der Knaap. Het komt volgens de fractie van BurgerBelangen Ermelo te weinig uit de verf. De auto domineert te veel en beperkt daarmee de ruimte voor de fietser en de voetganger. Van der Knaap riep hier toe twee jaar geleden ook al op, maar kreeg weinig gehoor. Het college stelde dat het niet mogelijk was de drempels te voorzien van zebrapaden. ,,Maar nu is er ook op de Dirk Staalweg, een dertig kilometerweg gekozen voor deze veiligheidsmaatregelen. Eerst een oversteekplaats en nu een drempel met zebrapad. Wij zien daarmee een gewijzigd handelen van het nieuwe college, dat ons inziens een pragmatische oplossing biedt ten bate van de inwoners.”

Interpretatie

Van der Knaap was dan ook teleurgesteld toen hij in het weekbericht van de gemeente Ermelo las dat men niet voornemens was het aantal oversteekplaatsen als zebrapad aan de oostzijde van de Stationsstraat uit te breiden. ,,De fractie van BurgerBelangen Ermelo kan zich niet vinden in de interpretatie van het college. Een veelgehoorde klacht van zowel winkeliers als van weggebruikers is dat de veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers in de Stationsstraat verbeterd moet worden. Om die reden heeft in de vorige raadsperiode de fractie van BurgerBelangen Ermelo om aanpassingen gevraagd. Naar de mening van het toenmalig college kon er bij een dertig kilometer weg geen zebrapad worden aangelegd. Dit lijkt nu anders te liggen.”

Herkenbaar

BurgerBelangen Ermelo meent dat er een betere invulling kan komen voor de auto te gast aan de oostzijde van de Stationsstraat. Van der Knaap:,,Wij pleiten voor herkenbare oversteekplaatsen door middel van zebrapaden tussen de Horsterweg en de Rietlaan met daarbij markering voor de auto te gast maakt duidelijk waar voetgangers en fietsers voorrang hebben.” Hij hoopt dat er tegelijkertijd een en ander verfraaid wordt met extra groen in dit gebied. Om dit standpunt duidelijk te maken heeft hij het college vragen gesteld.