CDA wil duurzaamheidsdoelstellingen gelijk trekken met landelijke ambities

ERMELO - De fractie van CDA Ermelo wil de duurzaamheidsdoelstellingen liever verruimen tot 2050, net als de rest van Nederland. Ermelo heeft nu het plan om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te worden. De doelstellingen zijn volgens veel inwoners van Ermelo te ambitieus, zo blijkt uit de door het CDA Ermelo gehouden enquête. Men merkt dat er onder veel inwoners te weinig draagvlak is.

Komende maanden wordt de gemeenteraad van Ermelo gevraagd kleur te bekennen door bij de Regionale Energie Strategie (RES) concreet aan te geven wat de gemeente gaat doen om haar doelstellingen te halen en daarvoor ook al zoekzones binnen de gemeente aan te wijzen. Het CDA Ermelo vindt het belangrijk om de achterban, inwoners en maatschappelijke organisaties uitgebreid te raadplegen en hen te bevragen op hun zienswijze over duurzaamheid in Ermelo. Tijdens de volgende leden vergadering zal de fractie daarom de nieuwe koers voorleggen aan de achterban.

Enthousiasme

In juni heeft het CDA Ermelo een burgerpeiling gehouden via een online enquête en een thema-avond georganiseerd over het thema duurzaamheid in Ermelo. Het totale bereik lag rond de 150 personen. Woordvoerder en organisator Erik van der Weide vertelt: ,,Uit de enquête blijkt dat veel inwoners de Ermelose doelstellingen wel kennen en zij de waarde hiervan inzien. Op de vraag hoe dit dan moet zijn de meningen verschillend. Windmolens, zonnevelden, snelheidsbeperking, vermindering van veestapel, ophouden met vliegen, alles is wel langs gekomen. Ook is duidelijk dat het merendeel van de inwoners geen extra belasting wil betalen of kan betalen om die doelstellingen te bereiken." Uit de door het CDA gehouden peiling blijkt dat er weinig enthousiasme is voor de doelstelling om Ermelo in 2035 klimaatneutraal te krijgen. ,,Klimaatneutraliteit gaat namelijk nog verder dan energieneutraliteit," legt Van der Weide uit. ,,Het betekent dat je activiteiten geen negatief effect hebben op het klimaat, waarmee men wil zeggen: per saldo geen CO2-emissie; te bereiken door sterke vermindering van CO2 en compensatie door nieuwe boomaanplant."

Braafste jongetje

Op de thema-avond gaven de belangstellenden aan dat men waarde ziet in het duurzaamheidsbeleid, maar dat het tijdpad in Ermelo te ambitieus is. Van der Weide:,,Ermelo kreeg de titel 'het braafste jongetje van de klas'. Men is bang dat doordat de nadruk op snelheid ligt men waarschijnlijk onvoldoende kan profiteren van de snelle technologische ontwikkeling op het duurzaamheidsterrein." Komende maand worden alle politieke partijen gevraagd kleur te bekennen. Dan staat de Regionale Energie Strategie op de agenda van de gemeenteraad Ermelo en de omliggende gemeenten. Mocht Ermelo haar huidige doelstellingen in stand houden, dan heeft dat verregaande consequenties voor het bod dat men uitbrengt bij de regio en uiteindelijk bij het kabinet. Volgens van der Weide zou dat betekenen dat vrijwel het hele buitengebied van Ermelo vol moet worden gelegd met zonnepanelen. Daarnaast zijn er zeventien windmolens nodig en moet het hele woningbestand in 15 jaar tijd worden opgeknapt tot energieneutrale woningen. ,,Als je dan ziet dat het draagvlak onder inwoners zeer wisselend is, kun je je afvragen of het wel zo verstandig is om zo’n ambitieus tijdpad te formuleren voor de gemeente Ermelo."

Subsidie

Van der Weide vraagt zich daarnaast hard op af wie die kosten van deze snelle verandering gaat dragen. ,,Het is prachtig dat de gemeente Ermelo nu €5 miljoen subsidie ontvangt voor de wijk van de toekomst in Ermelo West. Maar zelfs in die wijk moeten mensen nog tienduizenden euro’s bijleggen om hun huizen energieneutraal te krijgen. De meeste mensen hebben dat geld echt niet zomaar op de plank liggen. Wie gaat dat straks dan allemaal betalen?" Dit betekent overigens niet dat CDA Ermelo de aankomende noodzakelijke transitie niet serieus neemt. ,,Natuurlijk is de huidige klimaatontwikkeling ronduit zorgelijk en vraagt dit om maatregelen. We willen de aarde en daarmee onze leefwereld in gezonde staat doorgeven aan volgende generaties. Het gaat ook niet zozeer om de richting, maar om de snelheid van het duurzaamheidsbeleid. Hoe je het went of keert; een dergelijke transitie vraagt heel veel draagvlak, inspanning maar ook simpelweg financiële mogelijkheden. Dat kunnen we niet zomaar bij de Ermelose burger over de heg gooien.," aldus Van der Weide.