'Einde aan tenenkrommende lange avonden'

ERMELO – Lokale politiek heeft wat weg van de Haagse politiek, ver van de burgers. Maar daar moet met de nieuwe vergaderstructuur verandering in komen.

Dat is, ook voor raadsleden, even wennen. Positief, maar ook relativerend beginnen raadsleden aan dit nieuwe proces. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo): ,,Binnen onze fractie leeft ook het feit dat dit heel veel lijkt op dat wat we tien jaar geleden al hadden ingevoerd. Beeldvormend, Oordeelvormend en besluitvormend. Alles op één avond. Er zit nu alleen een groot verschil in de vergaderregels.”

Aan tafel

Indertijd mochten raadsleden bij de eerste twee onderdelen alleen vragen stellen. Het debat kwam pas bij de besluitvorming. ,,Dat zorgde soms voor tenenkrommende lange avonden,” aldus Van der Knaap. Hij is dan ook blij dat vooral in het begin van het traject inwoners aan tafel zitten.

Vragenhalfuur

De gemeenteraad start vanaf nu met Politieke Avonden. Deze avonden zijn om de week op woensdagavond. Bewoners kunnen hierdoor informeel met raadsleden in gesprek gaan. Ook komt er een vragenhalfuur waarin raadsleden het college actuele politieke vragen kunnen stellen.

Beeldvormend

De zogenaamde beeldvormende tafels geven alle ruimte aan inwoners en andere betrokkenen. Mensen kunnen meedenken over een onderwerp en hun mening laten horen. Dit heet ‘spreekrecht’. Wie hier gebruik van wil maken, kan contact opnemen met de raadsgriffie. ,,Wat wij tot dusver hebben gerealiseerd is dat we een maatschappelijk raadsprogramma hebben opgezet,” vertelt Van der Knaap. ,,Hierin is groen behandeld en dit najaar komt Wonen en Verkeersveiligheid aan de orde. Verder is er een cultuurverschuiving gekomen bij de behandeling van de Kerntakendiscussie.”

Brug

De gemeenteraad praat namens de inwoners van de gemeente Ermelo. Om tot een goed besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, bijvoorbeeld door met mensen in gesprek te gaan. ,,Ik wil heel graag helpen een brug te slaan tussen burger en raad,” aldus de fractievoorzitter van BurgerBelangen Ermelo. Wel voorziet hij wellicht een drempel wanneer burgers naar het gemeentehuis moeten komen. ,,We zouden kunnen bedenken om dit ook op locatie te doen. Maar dat levert organisatorisch problemen op.”

Burgerinitiatieven

Voor Van der Knaap mag het zelfs nog een stapje verder. Hij zet vooral in op Burgerinitiatieven. ,,De stem van de burger is voor ons belangrijk. In september staat waarschijnlijk onkruidbestrijding op de agenda. Omdat we minder giftige bestrijdingsmiddelen willen gebruiken, kost dit Ermelo per jaar € 45.000. extra. Dit is bijna 1% OZB verhoging. Ik kan mij voorstellen dat er Ermeloërs zijn die ons raadsleden willen spreken dat wij rekening moeten houden met het milieu. En dat het geld mag kosten. Anderen krijgen de ruimte om mee te praten over alternatieven omdat zij alles in het werk willen stellen om de OZB verhoging tegen te gaan. Zij krijgen de ruimte aan het begin dat wij spreken, in de beeldvormende deel, om mee te praten en hun argumenten op tafel te leggen. Dit kunnen wij bij een volgende behandeling in de oordeelvormende deel mee laten weten. Om vervolgens er een besluit over te nemen.” Van der Knaap hoopt zo inwoners te raken of te interesseren. ,,Bij een commissievergadering kwam publiek. Bij een raadsvergadering, op uitzondering na, kwam vrijwel geen publiek.” Hij hoopt dat daar verandering in komt.

Op woensdag 11 september is de Politieke Avond. Dan staat de kerntakendiscussie op de agenda.