'Er is gewoon te weinig gedaan voor jongeren' 

ERMELO - Het is niet de vraag óf er meer woningen gebouwd moeten worden in Ermelo, wel is de vraag wáár. Met het ontwikkelen van nieuwbouw op Landgoed Veldwijk wordt een aanzet gegeven voor de laatste grote woonlocatie in Ermelo.

Maar dan? ,,In Ermelo is grote behoefte aan woningen en Burgerbelangen Ermelo (BBE) ergert zich al jaren aan het feit dat jongeren tien jaar moeten wachten op een sociale huurwoning," stelt Bart van der Knaap, fractievoorzitter. Kijkend naar de afgelopen jaren, dan is er te weinig gedaan. ,,Dat is de mening van onze partij! Ruim 46 jaar heeft het CDA de portefeuille ruimtelijke ordening gehad en jongeren hebben het nakijken." Van der Knaap somt de grote bouwprojecten op die wat sociale huur betreft van tafel zijn geveegd. ,,Bouwen op het DVS terrein, de Driehoek, het Pauwenpark op het Trefpunt en bouwen aan de overkant van de Arendlaan. Samen goed voor ruim 1500 sociale huur en koopwoningen zijn naar de prullenbak verwezen om vervolgens dure appartementen in het centrum te bouwen. Hier en daar zijn wat goedkope woningen gerealiseerd."

Uitbreiden

Uitbreiden naar het buitengebied, zoals Nijkerk en Putten hebben gedaan is jaren tegengehouden. ,,Ooit was dat een zoekzone voor wooningbouw en een optie vanuit de provincie. Maar dat hebben wethouders Vliek en Bilder eruit gehaald." Van der Knaap wijst hierbij vooral naar het CDA. ,,Het is opvallend dat nu diezelfde partij na jaren navelstaren, nu het licht heeft gezien en allerlei suggesties doet dat er nu opeens heel veel woningen gebouwd moeten worden." Door dit signaal kunnen er volgens Van der Knaap nu eindelijk raadsbreed forse stappen worden gezet.

Visie

Want het roer moet om, daar is iedereen van overtuigd. Van der Knaap: ,,We moeten toekomst gericht denken willen we onze jongeren in het dorp kunnen laten wonen en Ermelo vitaal houden. Daar is lef, maar vooral visie voor nodig." BurgerBelangen Ermelo heeft in het verleden ook voorgesteld te bouwen in het buitengebied over de Arendlaan. ,,In het huidige verkiezingsprogramma staat het omvormen van recreatie parken tot woonwijken al dan niet met dubbele bestemming en de transformatie van Kerkdennen naar een woonwijk (Heidefront)." BurgerBelangen Ermelo wil in deze raadsperiode 240 nieuwe sociale woningen realiseren. Dit is opgenomen in het coalitie akkoord.

Arendlaan

Voor Van der Knaap is de optie voor de Arendlaan de meest realistische. ,,De andere opties zijn tijdvretend." En die tijd is er niet. Het CDA Ermelo meldde vorige maand dat Ermelo de komende tien jaar moet groeien naar 32.000 inwoners. Ook Van der Knaap ziet groei als een serieuze optie. ,,Maar dan moet er nu wat gebeuren." De politiek wil inwoners uitdagen om mee te denken en met suggesties te komen. ,,Het huidige beleid gaat uit van inbreidingslocaties. Wanneer we daar meer willen bouwen, hebben we het over appartementen met meer lagen dan we gewend zijn." Van der Knaap hoopt dat veel mensen de komende tijd hun visie willen delen met raadsleden. Komende week staan politici op verschillende plaatsen in het dorp oom informatie op te halen. Kijk voor het schema op www.ermelo.nl