WerkCentraal

'Is de raad wel voldoende geïnformeerd?' 

ERMELO - Unaniem zijn de Ermelose raadsleden over de wijze waarop Tomassen Duck-To in Ermelo opereert; unaniem vindt de raad dat de ondernemer, net als ieder ander, eerst een vergunning moet aanvragen en dan pas mag bouwen. Het bedrijf heeft hiermee de randen van de wet opgezocht. Tijdens de oordeelsvormende tafel woensdagavond leken de kaarten al snel geschud. De partijen wilden het boek zo snel mogelijk sluiten. Alleen Han Wilhelm van BurgerBelangen Ermelo had nog bezwaren en de motie van de ChristenUnie en het CDA om voor de toekomst dergelijke situaties te voorkomen ging met 11-10 van tafel.

De illegaal gerealiseerde bouwwerken zijn met het afgeven van de Verklaring van geen bedenking (VVGB) woensdagavond gelegaliseerd. ,,De gemeente gaat over de ruimtelijke zaken en niet over de milieuzaken,” stelde Pieter Stam (SGP). Daarom kon de partij instemmen met het afgeven van de VVGB. Dat lag voor Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) anders. ,,Stel dat je een VVGB afgeeft, dan creëer je een ruimtelijk kader waarin je op dit moment het geheel niet mag uitvoeren volgens de wet natuurbehoud. Dat betekent dat je een chaos creëert die groter is dan die er nu al is.” Hij noemde punt voor punt de problemen rond het Ermelose bedrijf. Wilhelm: ,,Je gaat toch geen VVGB afgeven voor een luchtwasser afgeven die niet werkt. En deskundigen stellen dat een nieuw te bouwen luchtwasser meer ruimtebeslag vergt.” Daarmee zou de volgende uitbreiding er alweer aankomen.

Paniekvoetbal

De Stichting DOEH, die fel strijdt voor een leefbaar gebied De Driehoek, liet zich ditmaal vertegenwoordigen door Schoenmaker Advocaten. De advocaat, mevrouw Nauta, vroeg zich af of raadsleden wel voldoende geïnformeerd waren om een zorgvuldig besluit te nemen. ,,Er is uitgegaan van een verkeerd rapport. Mijn cliënten voelen zich niet serieus genomen. Niet door de second opinion en ook niet door het paniekvoetbal dat vandaag door het college wordt gespeeld om u over de streep te trekken.” De meeste raadsleden begrepen de frustratie van bewoners. Desondanks werd de VVGB afgegeven, veelal met het gevoel niet anders te kunnen. De raad mag zo'n verklaring immers alleen weigeren op ruimtelijke gronden en daar had de uitslag van het onderzoek geen aanleiding toe gegeven.

Afwijzen

De raad richte zich bij dit besluit alleen op de ruimtelijke inpasbaarheid. Hiervoor was deze zomer een extern adviseur ingevlogen die moest beoordelen of de gegevens die zijn aangeleverd door het bedrijf Tomassen Duck-To het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen zou kunnen rechtvaardigen. Ondanks de talloze bezwaren en vooral de manier waarop Tomassen Duck-To heeft gehandeld is de VVGB afgegeven. Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) voegt er wel aan toe dat haar partij alle toekomstige aanvragen van dit bedrijf zal afwijzen. ,,Een groot bedrijf als deze hoort op een industrieterrein en niet in dit gebied.”