'Er lijkt geen ommekeer meer te zijn'

ERMELO - De gemeente Ermelo wil komen tot een snellere uitvoering van kansrijke woningbouwplannen. Daarom wordt de toekenningsprocedure veranderd. Vanaf 2020 wil het college op een vast moment in het jaar integraal afwegen aan welke projecten de gemeente de komende periode medewerking verleent en aan welke projecten niet.

Tijdens de politieke avond, woensdagavond deelden de raadsleden hun visie op deze plannen. Eenduidig wil de raad meer grip op woningbouwplannen om dit beter te laten aansluiten bij de woningbehoefte. Plannen met een prioritaire status kunnen rekenen op volledige medewerking van de gemeente om zo ook snel tot ontwikkeling te komen. Voor plannen die geen prioritaire status krijgen is het mogelijk om in de volgende ronde opnieuw mee te dingen naar een prioritaire status, eventueel met een aangepast plan.

Ambtelijke capaciteit

Oppositiepartijen CDA Ermelo en ChristenUnie Ermelo vinden een enkele afwegingsronde per jaar echter minimaal. Cor Louwerse (CDA) ziet liever drie momenten per jaar, twee zou wat hem betreft acceptabel zijn. Ook Jet Weigand (CU) wil meer dan eens per jaar een moment om plannen in te dienen. Dat sluit ook aan bij de inspreker tijdens de beeldvormende ronde. Projectontwikkelaars gaven aan dat dit afwegingssysteem juist vertragend zal gaan werken. ,,Maar het college stelt dat de beschikbare ambtelijke capaciteit meer afwegingsrondes niet aan kan,” aldus Weigand. ,,Het blijkt dat het systeem vóór de besluitvorming gaat, er lijkt geen ommekeer meer te zijn.” Waar ze helemaal niet gecharmeerd van was, was het feit dat het college het indienen van een motie ten stevigste ontraadde. Wethouder Laurens Klappe ontkrachtte dit door het bericht een meer informatief karakter te geven.

Natuurinclusief

BurgerBelangen Ermelo wil het advies van de wethouder volgen en na evaluatie kijken of dit voldoende is. ,,Wij prijzen het puntensysteem,” stelt Han Wilhelm (BBE) ,,Vooral het stimuleringsbeleid voor groen- en natuurinclusief bouwen.” De gemeente Ermelo staat de komende jaren voor een flinke bouwopgave. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens de komende jaren blijft toenemen en daarmee ook de behoefte aan woningen. Met de provincie Gelderland is in 2012 afgesproken dat er in Ermelo tussen 2013 en 2024 1.309 woningen gebouwd mogen worden. Evelien Kars (Progressief Ermelo): ,,Dit voorstel draagt bij aan dat wat we willen; meer grip op het afwegingskader.”