'Veel reclamepapier wordt ongelezen weggegooid'

ERMELO - Progressief Ermelo (PE) en BurgerBelangen Ermelo (BBE) pleiten voor invoering van de Ja/Ja-sticker. Er komt dan alleen nog ongeadresseerd of gratis drukwerk in de brievenbus als bewoners er specifiek om vragen. Dit moet papierverspilling voorkomen.

Ermelo hanteert, net als veel andere gemeenten, nog met het systeem waarin huishoudens met een Nee/Nee- of een Nee/Ja-sticker kunnen aangeven of ze wel of geen folders of gratis kranten willen. Steeds meer gemeenten zijn echter bezig om dit systeem om te draaien. Verwacht wordt dat invoering van dit systeem ook de hoeveelheid papierafval vermindert. Momenteel ontvangen huishoudens ongeadresseerde post, tenzij men laat weten dit niet te willen. Met invoering van een Ja/Ja-sticker ontvangen huishoudens geen ongeadresseerde post, tenzij men aangeeft dit wel te willen.

Milieu

De gemeente Amsterdam begin dit jaar dit systeem ingevoerd, met als uitgangspunt dat huis‐aan‐huisbladen wel worden verspreid. Wie een Ja/Ja-sticker op de brievenbus plakt, ontvangt ook reclamedrukwerk. Plak je de Nee/Nee-sticker, dan ontvang je helemaal geen ongeadresseerd drukwerk. Huishoudens krijgen gemiddeld dertig folders per week in de brievenbus, exclusief huis‐ aan‐huisbladen. ,,Naar schatting ontvangt één huishouden 32 kilo reclamepapier per jaar en wordt hiervan 30% ongelezen weggegooid,” stellen de twee Ermelose politieke partijen. ,,De productie en het vervoer van papieren folders belasten het milieu.”

Milieubeleidsplan

Voordat in Ermelo dit systeem kan worden ingevoerd, is het noodzakelijk dat het milieubeleidsplan een doelstelling kent die hierbij aansluit, bijvoorbeeld om de hoeveelheid afvalstoffen te verminderen. ,,Vraag is of ons huidige milieubeleidsplan hieraan voldoet.” Daarom hebben de twee partijen hierover vragen gesteld aan het college. Of en wanneer er in Ermelo een Ja/Ja sticker wordt ingevoerd is dus nog onduidelijk. Een inmiddels aanzienlijk aantal gemeenten in Nederland is voornemens om deze sticker in te voeren. Daarom is in een motie van 27 juni 2018 aan de VNG opgedragen om hiertoe landelijke richtlijnen op te stellen.