WerkCentraal

Dassenakker als foerageerplek tussen de zonnepanelen

ERMELO – De gemeenteraad besliste woensdagavond positief over het vier hectare tellende zonneveld aan de Schaapsdijk. Er zijn nog wel wat kleine voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld een foerageergebied voor de das. Al eerder besliste de raad positief over een zonneveld in Telgt.

CDA en CU dienden voorafgaand aan de besluitvorming een motie in waarbij plaatsing van zonnepanelen zouden kunnen worden geplaatst op basis van de zonneladder, wat wil zeggen dat er eerst panelen op de daken, vervolgens rond industriële objecten en dan als laatste op productieve langbouwgrond. Daarnaast wilden de beide partijen dat er een coöperatie zou komen van burgers en agrariërs die dan samen eigenaar van de velden zouden worden en dus ook samen de lusten van de zonnevelden zouden kunnen ervaren. ,,Wat mooi is in dit plan,’’ aldus Ronald van Veen (CU), ,,is dat inwoners van Ermelo mee kunnen doen in dit plan zodat ook lokaal opgewekte energie lokaal gebruikt kan worden.’’ Echter blijkt de draagvlak van dit initiatief niet optimaal gebleken, ,,waarbij de leefbaarheid van ons buitengebied onder druk komt te staan.’’ Na een korte discussie werd uiteindelijk deze motie verworpen. Wethouder Leo van der Velden gaf nog aan dat de raad al in 2017 de ambitie had om voor 2020 veertig hectare zonneveld aan wilde leggen. ,,Dat is tien keer zoveel als waar we het nu over hebben. Dát was ons doel.’’ Volgens de wethouder is er geen vastgestelde zonneladder dus is het ook niet mogelijk om daar beleid op te maken. De motie werd tenslotte verworpen.

Das

Ten aanzien van de coöperatie vind Anneke Knoppert van Progressief Ermelo dat dit iets is wat de burger juist zelf kan doen. ,,Dus waarom moet het college gaan onderzoeken of er een coöperatie kan komen.’’ BBE-Raadslid Han Wilhelm, al eerder voorvechter voor de das in Ermelo bracht dit punt maar weer eens naar voren. Wilhelm: ,,Als er namelijk zoveel zonnepanelen worden geplaatst in het gebied waar veel moeite is gedaan om een dassenpassage te realiseren, moeten we ook voorzieningen als bijvoorbeeld een dassenakker realiseren. Anders heeft die dassenpassage ook geen zin gehad.’’ Wethouder Leo van der Velden kon Wilhelm de toezegging doen dit op te pakken met de opdrachtgever om te onderzoeken hoe het de das naar de zin te maken. ,,Dit is een kleine moeite en als ik er een partij heel erg blij van wordt dan wil ik die moeite graag doen.’’