WerkCentraal

Burgers praten mee over mobiliteit

ERMELO – Raadsleden gaan zich de komende tijd buigen over het verkeer en vervoer in 2030 in Ermelo. Hoe gaan we ons verplaatsen? Hoe blijven we zo goed mogelijk bereikbaar? Hoe gaan we om met parkeren? Wat doen we voor onze voetgangers? 

Op donderdagavond 26 maart is er een inspiratieavond over mobiliteit. Burgers kunnen in gesprek met de gemeenteraad. ,,Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo," zo stelt de raad. ,,Daar moeten we samen aan werken, want samen kom je verder. De gemeenteraad wil zich niet alleen laten zien rond de verkiezingen. We blijven in verbinding met en betrokken bij elkaar."

Zichtbaar

De gemeenteraad wil niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar zijn in de samenleving. Raadsleden willen in verbinding blijven met en betrokken. Op verschillende plekken, aan de hand van verschillende thema's en op verschillende manieren gaan de leden van de gemeenteraad daarom in gesprek met inwoners. Ook over het onderwerp mobiliteit gaat de raad in gesprek. Dat doet ze op straat én digitaal. De resultaten van de vragenlijsten en gesprekken vormen de input voor het mobiliteitsplan van de gemeente voor de jaren 2020-2030.

Wie mee wil denken en praten kan zich aanmelden via www.ermelo.nl/jaikdenkmee.