WerkCentraal

Hondenvoorzieningen betaald uit verhoging OZB

ERMELO – Er komen geen gratis hondenpoepzakjes, althans dat is het voorstel van het Ermelose college. De gemeenteraad had het college gevraagd te onderzoeken welke verbeteringen genomen kunnen worden van voorzieningen voor honden. Het gaat onder andere om het plaatsen van meer afvalbakken, betere informatievoorziening en het vaker blijven inzetten van de poepzuiger.

Vorig jaar heeft de gemeente een enquête gehouden onder 1851 hondenbezitters. Op basis van de reacties is de rapportage ‘Aanbevelingen hondenvoorzieningen Ermelo 2020’ opgesteld. Hierin zijn zeven aanbevelingen en drie ‘opties voor extra service’ opgenomen. Niet alle verbeterpunten uit de enquête zijn overgenomen, veelal vanwege de kosten. Zo hebben bijvoorbeeld veel hondenbezitters gevraagd om gratis hondenpoepzakjes. Het college vindt dit echter in verhouding te duur, vooral omdat de kosten hiervoor door alle Ermeloërs gedragen moeten worden, terwijl maar een beperkte groep hiervan zal profiteren.

 (On)tevreden

Uit de enquête, die door 293 mensen is ingevuld, komt naar voren dat 44% tevreden of zeer tevreden is ten aanzien van de voorzieningen. 28% is neutraal en 28% is (erg) ontevreden. Het gaat hierbij om uitlaatplekken, de hondenlosloopgebieden en de informatievoorziening vanuit de gemeente. Omdat al besloten is de hondenbelasting af te schaffen, kunnen de maatregelen hier niet uit gefinancierd worden. Bij de afschaffing van de hondenbelasting is besloten om de kosten die de gemeente maakt voor alle hondenvoorzieningen te betalen uit een verhoging van de OZB. Voorgesteld wordt om de extra maatregelen hier dan ook uit te financieren.

Uitlaatplekken

Ermelo heeft verschillende hondenuitlaatroutes en -locaties aangelegd waar hondenbezitters honden uit kunnen laten. Het zijn plekken, meestal in het groen gelegen, die regelmatig met speciale machines worden gereinigd. Wat vooral naar voren komt in de enquête is het tekort aan mogelijkheden om zelf de hondenpoep af te voeren. Men mist afvalbakken, of speciaal voor hondenpoep ontwikkelde afvalbakken met (gratis) poepzakjes. Dit laatste is volgens het college te duur.


Hondenbelasting

Met ingang van 2021 wordt de hondenbelasting in Ermelo afgeschaft, een wens van veel hondenbezitters. Vaak wordt aangegeven dat men het oneerlijk vindt dat er geen belasting voor katten of paarden bestaat, terwijl die met hun poep toch ook voor overlast zorgen. Mensen in het buitengebied geven in de enquête aan dat ze wel hondenbelasting betalen, maar er niets voor terugkrijgen omdat hun hond alleen op het erf loopt. Het college legt de uitslag van de enquête voor aan de raad welke budget hiervoor vrij kan geven.