WerkCentraal

Raad kiest slechts voor extra prullenbakken

ERMELO - De digitale raadsvergadering van de Ermelose gemeenteraad woensdagavond was er een met ‘vijftig tinten bruin’ - een uitspraak van raadslid Daphne Visser (CDA Ermelo). Er werd namelijk uitgebreid gesproken over hondenvoorzieningen en de overlast van hondenpoep.

Visser: ,,We pleiten er samen met de ChristenUnie voor dat de hondenbelasting wordt behouden en de overlast van hondenpoep wordt aangepakt.” Het was een ‘inkoppertje’ om wethouder Van der Velden aan te kondigen als de man met hondenpoep in zijn portefeuille. ,,Een hele eer om deze portefeuille te mogen hebben,” stelt de wethouder. ,,Het wordt als een groot probleem ervaren en het is hoe dan ook uitermate actueel.” Van der Velden benadrukt dat mensen een overtreding begaan door de hondenpoep te laten liggen. ,,Dit is gewoon asociaal,” zegt de wethouder.

Geen kerntaak

Fractievoorzitter Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo stelde dat dit geen kerntaak is van een gemeente, maar dat de verantwoordelijkheid ligt bij de hondenbezitters. Hij deelde het standpunt van de SGP en de VVD die een motie indienden. Pieter Stam (SGP): ,,In plaats van extra uitgaven moeten we naar minder uitgaven. Ermelo begeeft zich in een financiële situatie die niet uitnodigt tot extra voorzieningen.” De enige uitbreiding is het plaatsen van tien extra prullenbakken waar hondenbezitters de poep in kunnen deponeren.

OZB verhogen 

René Arts, raadslid van Progressief Ermelo wilde graag de verhoogde frequentie van de poeppzuiger handhaven. ,,Dit zorgt voor schonere uitlaatplaatsen en minder stankoverlast.” Dergelijke maatregelen kosten geld en dat wil PE financieren door de OZB te verhogen. ,,We hebben nu eenmaal besloten de hondenbelasting af te schaffen en dat betekent een verhoging van de OZB van 0,6 procent.” De kosten voor het op peil houden van het huidige schoonmaakniveau zijn volgens Arts minimaal. ,,Het gaat om ongeveer twee euro per jaar per inwoner.” Progressief Ermelo werd hierin niet gesteund. Vooral het verhogen van de OZB, hoe minimaal ook, stuitte op verzet. De ChristenUnie Ermelo en het CDA willen opnieuw de discussie voeren over de hondenbelasting. Raadslid Dick Tillema (CU) pleit zelfs voor een kostendekkende hondenbelasting en deze vorm van belasting aan te houden. Dit zal terugkomen tijdens de behandeling van de Kadernota. ,,De kosten moeten worden gelegd bij de veroorzaker. Daarmee kan de gemeente zorgen voor adequate voorzieningen.”

Taalgrapjes

Van der Knaap maakte tot slot nog een paar taalgrapjes. ,,We begeven ons binnen de bebouwde kom, maar de politiek is niet met elkaar aangelijnd.” BBE stemde tegen de voorgestelde amendementen en tegen het voorstel. Het gewijzigd raadsvoorstel is uiteindelijk met 14 (CDA, CU, SGP en VVD) stemmen voor en 7 (BBE en PE) tegen aangenomen.