WerkCentraal

Burger krijgt er niets voor terug 

ERMELO - Buurtsportcoaches zijn in 2019 ‘verhuisd’ naar Interactie Sportbedrijf. Ook het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties ligt bij deze nieuwe organisatie. Het Ermelose Sportbedrijf is een nieuwe organisatie die zelf bepaalt waar men taken neerlegt. Dat betekent dat Meerinzicht uitvoeringszaken niet meer vanzelfsprekend uitvoert.

De keuzes die Interactie gemaakt heeft, leiden tot een structurele overschrijding van € 350.000,-, de organisatiekosten lopen, wanneer er geen andere keuzes gemaakt worden, dus enorm op. De SGP heeft vanwege deze ‘vreemde’ berekening woensdagavond een motie ingediend.

Budgettaire gevolgen

Frans Snoek, raadslid SGP, wil dat het college voor de korte termijn opnieuw met Meerinzicht in gesprek gaat om de budgettaire gevolgen van het weghalen van de taken bij Meerinzicht, voor zover mogelijk, te compenseren. Hij stelt voor dat er voor de toekomst afdoende maatregelen worden genomen, zodat de samenwerkende gemeenten bij het weghalen van taken, Meerinzicht voor die taken, na één jaar, niets meer in rekening kan brengen. Wethouder Wouter Vogelsang vindt deze motie overbodig. ,,Wij zijn in gesprek over de kostenverdeling van Meerinzicht,” zegt hij.

Claims

Eigenlijk wordt er € 350.000,- betaald voor diensten die niet uitgevoerd worden. Niet duidelijk is wat er dan gebeurt met dit geld. Conclusie is dat dit geld uitgegeven wordt zonder dat de burger daar iets voor terugkrijgt. Snoek: ,,Het kan niet zo zijn dat bij het terughalen van taken, de raad steeds geconfronteerd wordt met niet te realiseren claims bij Meerinzicht, omdat dit contractueel vast zou liggen." De motie van de SGP is aangenomen.