Basisschoolleerlingen lopen voor Ghana

ERMELO - De voorbereidingen voor de week van de Halve Marathon Ermelo liggen op schema. Maar, de organisatie van de HME is daarnaast ook een samenwerking aangegaan om zodoende een school in Ghana te ondersteunen.

,,De inschrijvingen lopen goed, we zitten nu al ruim boven de honderd deelnemers en dat gaan er zeker nog fors meer worden,’’ meent voorzitter HME Abel van Willigen. ,,We krijgen veel reacties en mensen in het dorp praten erover. En dat is goed.’’ Van Willigen gaat zelf op FC Horst een Kidsrun organiseren op 5 juni waar zo’n honderd voetballertjes aan mee gaan doen. Daarnaast benaderde de organisatie van de Halve Marathon Ermelo Interactie Sportbedrijf Ermelo omdat zij gymnastiekonderwijs geven op acht Ermelose basisscholen. En hoe mooi zou het zijn als er veel leerlingen ook meelopen in de Week van de HME? Ondertussen is bekend geworden dat De Klokbeker en de Prins Bernardschool zeker mee zullen lopen en op Groevenbeek wordt er daarnaast een 5 kilometer Run gehouden. Van Willigen: ,,Dit wordt dus allemaal gedaan onder de vlag van de HME. Je ziet dat er naast ons digitale evenement er allemaal lokale initiatieven ontstaan die wij een warm hart toedragen en die allemaal door de partijen zelf georganiseerd worden. Wij faciliteren tijdsklokken, startnummers, spandoeken etc.’’

Internationaal

Interactie werd benaderd door een projectgroep die sanitaire voorzieningen wil gaan realiseren op een lagere school in Ghana. Al pratend besloten de organisatie van de HME en Interactie dat zij dit ook wel aan elkaar konden verbinden. De deelnemende basisscholen gaan over een weer (zowel Nederland als Ghana) via filmpjes elkaar leren kennen over de situatie hier en daar. Goed als internationale les. Op Ermelose lagere scholen gaat men een sponsorloop doen in de week van de HME, maar ook in Ghana vindt in die week een Run plaats. De organisatie van de HME levert de medailles en de tijden worden ook in het Ermelose klassement opgenomen. Rotary Ermelo gaat op de deelnemende basisscholen helpen want daar is mankracht voor nodig. De organisatie van de HME geeft aan dat er nog basisscholen zich kunnen aansluiten, de deadline is 30 april. ,,Als er zo’n zes basisscholen deelnemen, spreek je toch al gauw over duizend scholieren. Dat zou mooi zijn.’’

Verloting

Van Willigen: ,,Veel ondernemers hebben het lastig in deze coronatijd. Daarom hebben we als organisatie besloten om niet alleen de loop te organiseren, maar ook wat terug te doen aan alle sponsoren die ons afgelopen jaren financieel hebben geholpen.’’ Er worden prijzen gekocht en deze worden verloot. ,,Binnenkort starten we ook met de verloting om zo de lokale winkeliers te ondersteunen, onze trouwste supporters,’’ vertelt de voorzitter. Hiermee is de week van de HME niet alleen een sportief gebeuren in kader van gezondheid, maar ook sportief in het kader van ‘omzien naar elkaar’.