Exposé Bachs Matthäus-Passion in Kerkelijk Centrum

ERMELO - Op vrijdag 15 maart komt meester-verteller Jan van Ramshorst met het programma ‘Bachs Matthäus Passie’ naar Ermelo. Hij presenteert een avond geheel gewijd aan Bachs onvolprezen passiemuziek. Het lijdensverhaal van Christus, verteld door Mattheus en op muziek gezet door J.S. Bach.

Het is een laagdrempelig programma, een speurtocht, ondersteund met veel beeld en geluid, naar wat er allemaal 'achter de nootjes' te beleven valt. In grootbeeld-projecties worden onvermoede achtergronden belicht, waaronder de zeer rijke symboliek in de klank en andere wetenswaardigheden uit de wereld van de barokke muziekkunst. Ook dwarsverbindingen met schilderkunst, theater, filosofie en getallenleer krijgen de aandacht. Van Ramshorst legt de link met de tijd waarin Bach het stuk geschreven heeft, geeft uitleg over de opbouw van het stuk en biedt op velerlei wijze een verdieping aan. Binnen al die entourage beluisteren belangstellenden met veel aandacht zo'n achttien delen uit dit grootse muziekmonument.

Uniek

Iedereen kan het volgen en er is geen voorkennis verreist. Het exposé is uniek; men krijgt inzicht in de Mattheus Passion, het verhaal rondom Pasen. Er is bijzonder veel te ontdekken en te beleven. Er wordt geen entreegeld geheven, wel is er de mogelijkheid om een bijdrage te doen om de onkosten te dekken. Locatie: Kerkelijk Centrum Ermelo, aanvang 19:30 uur. www.muziekmomenten.nl