'Er zijn nog teveel vragen' 

ERMELO - De gemeenteraad tracht zorgvuldig te handelen door de vergadering over de bestuurscrisis in de gemeente Ermelo nog even uit te stellen. Tijdens de raadsvergadering aanstaande woensdag vindt enkel de beeldvormende behandeling plaats. Dit betekent dat het debat en de besluitvorming op een later moment zullen plaatsvinden. Raadsleden zitten nog met tal van vragen over het rapport. Tijdens de vergadering zullen de verkenners, de klankbordgroep, de wethouders en de burgemeester vragen beantwoorden. 

Begin deze maand is het rapport naar de bestuurscrisis openbaar geworden. Daarin wordt duidelijk dat Baars zich bij aanvang van deze collegeperiode uiterst negatief of in ieder geval weinig positief uitliet over zijn collega's. Ook over het proces van portefeuilleverdeling liepen percepties uiteen. De burgemeester stelt dat portefeuilles zijn 'afgepakt' en hem alleen de portefeuille toezicht en handhaving is toebedeeld. De huidige coalitie zou zich niet willen branden aan de daarin opgenomen ingewikkelde dossiers uit het verleden. Anderen zeggen dat Baars deze portefeuille juist geclaimd had vanwege deze dossiers. Het zijn slechts details want over de echte dossiers wordt niet gesproken. Tegelijkertijd is er in het proces een grote fout gemaakt door de fractievertegenwoordigers die zich vertegenwoordigden in een klankbordgroep, echter zonder formele status.

Strijd

Het rapport wat volgt onderschrijft het feit dat er in Ermelo geen collegiaal bestuur is. De verkenners concluderen dat de strijd niet langer alleen politiek of professioneel is, maar vooral ook persoonlijk van aard. Wat er niet in staat is de verhouding tussen de raad en de burgemeester. En juist die raad moet nu een besluit gaan nemen. Hiervoor hebben raadsleden meer tijd nodig. Nadat er woensdag een beeldvormende vergadering heeft plaatsgevonden en er de nodige vragen en antwoorden zijn verkregen moet men terug in overleg. Het debat en de definitieve besluitvorming volgen daarom op de later moment.