WerkCentraal

Vertrouwen in André Baars opgezegd

ERMELO – Burgemeester André Baars had in 2018 geen vertrouwen in het nieuwe college. Dat bllijkt uit het rapport over de bestuurscrisis dat donderdagmiddag is gepresenteerd. Het CDA, de partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen kreeg en die al decennia lang de grootste partij in Ermelo is, werd door vier partijen buiten de collegevorming en buiten het college gehouden. Daar had de burgemeester heel veel moeite mee.

In het rapport wordt duidelijk dat Baars zich bij aanvang van de bestuursperiode uiterst negatief of in ieder geval weinig positief uitliet. Over het proces van portefeuilleverdeling lopen percepties uiteen. De burgemeester stelt dat portefeuilles zijn 'afgepakt' en hem alleen de portefeuille toezicht en handhaving is toebedeeld. De huidige coalitie zou zich niet willen branden aan de daarin opgenomen ingewikkelde dossiers uit het verleden. Anderen zeggen dat Baars deze portefeuille juist geclaimd had vanwege deze dossiers.

Herbenoeming

Burgemeester André Baars werd in de vorige raadsperiode herbenoemd. Hij was zelf bij de vergadering en de stemming over deze herbenoeming aanwezig. Daarover hebben een aantal mensen afkeurend gesproken. Over deze herbenoeming doen inmiddels allerlei geruchten de ronde. De onderzoekers hebben moeten vaststellen dat er in ieder geval sprake is van 'publieke geheimen' op dit punt. Dit is niet bevorderlijk is (geweest) voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen. Uiteraard geldt voor benoeming en herbenoeming van burgemeesters het uitgangspunt van geheimhouding. De verkenners willen er dan ook niet meer informatie over kwijt. Wel wordt er vastgesteld dat de burgemeester vanaf de start van dit college twijfels kan hebben gehad over het vertrouwen waarop hij zou moeten kunnen rekenen, hetgeen de samenwerkingsrelatie onder druk kan hebben gezet.

Dominant gedrag

Daarbij speelt ook het door verschillende fractievoorzitters gelaakte dominante gedrag van de burgemeester jegens ambtenaren een belangrijke rol, hoewel niet duidelijk is of de burgemeester daadwerkelijk en herhaaldelijk 'over de schreef is gegaan'. De integriteit van het handelen van het gemeentebestuur in langlopende dossiers wordt door burgers en belangengroepen nadrukkelijk betwijfeld, getuige ook de uitzending van het programma Opstandelingen. De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen dat het functioneren van de gemeenteraad of het functioneren van het ambtelijk apparaat in de politiek – bestuurlijke problematiek een significante rol spelen of hebben gespeeld.

Belerend

In relatie tot de wethouders zou Baars een disciplinerende en belerende stijl hanteren. De wethouders ervaren deze stijl als kwetsend en nodeloos negatief. De wethouders willen dan ook niet langer met deze burgemeester samenwerken. De fractievoorzitters hebben op 14 juli, na het incident met wethouder Leo van der Velden, in een vertrouwelijk overleg met de commissaris van de Koning blijk gegeve van het ontbreken van vertrouwen in de burgemeester. Echter er is geen formeel vervolg aan gegeven. 

Verstoord

Het eenzijdig opzeggen van vertrouwen in de burgemeester kent echter geen politieke grondslag, behalve de perceptie aan de kant van de wethouders van verstoorde verhoudingen. Van het opzeggen van vertrouwen is mededeling gedaan aan de burgemeester zonder dat deze zich in de raad heeft kunnen verdedigen. Evenmin is de raad formeel hierover geinformeerd. De verkenners noemen dit ongelukkig omdat dit betrokkenen kan schaden. Het is nu aan de raad om hierover een mening te vormen.