Bomen moeten wijken voor auto's

ERMELO - Een mobiele parkeergarage aan de Chevallierlaan kost ongeveer 2,5 miljoen euro. Hiermee creëert de gemeente een groter aantal parkeerplaatsen dan vereist is. ,,Zo ontstaat ruimte voor de toekomst,” zegt wethouder Laurens Klappe. ,,Ruimte om andere afwegingen te maken en de mogelijkheid om parkeerplaatsen te verpachten aan mogelijke kopers van appartementen die in de toekomst op het Raadhuisplein worden gebouwd.” Dit gaat ten koste van een deel van de historische houtwal. Ook zullen minimaal 45 bomen het niet overleven.

Volgens Klappe is de realisatie van een parkeergebouw een plan met visie op de toekomst. Bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het Raadhuisplein, wordt niet direct weer tegen de beperking van het aantal parkeerplaatsen aangelopen. Tevens ontstaat de ruimte om de ruimtelijke kwaliteit van de Markt en de omgeving te verhogen. Hierbij moet gedacht worden aan een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte. Aan de andere kant kan de vraag worden gesteld of bij veranderende mobiliteit op de langere termijn zoveel parkeerplaatsen nodig zijn. En is een gebouwde parkeervoorziening echt nodig?

Tekort

Een parkeergarage is volgens het college nodig omdat er een overeenkomst ligt met projectontwikkelaars van Markt 2.0. Deze overeenkomst is vijf jaar geleden getekend. Daarin is vastgelegd dat er 360 parkeerplaatsen in de openbare ruimte moeten zijn, waarvan 250 in de blauwe zone. Wanneer er alleen wordt gekeken naar parkeren op maaiveld zou er na herinrichting een tekort van circa 60 parkeerplaatsen zijn. Dit is natuurlijk afhankelijk van de invulling van de Markt, maar dat zou ook op een andere manier gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd meldt het college dat indien de parkeerdruk op lange termijn gaat afnemen door ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s, meer op locatie werken of door andere ontwikkelingen, dan kan de demontabele parkeergarage met beperkt kapitaalverlies weer worden weggehaald.

Ontmoedigingsbeleid

Eerder al heeft het college de toezegging gedaan dat de parkeerbehoefte van ambtenaren geen enkele gevolgen zou hebben voor het parkeren op de Markt. Raadslid Erik Van der Weide (CDA) memoreerde onlangs nog aan het ontmoedigingsbeleid dat in 2017 werd ingezet. Het college wilde ambtenaren, maar ook ondernemers en personeel stimuleren hun auto’s zoveel mogelijk elders te laten parkeren. Meer ambtenaren, minder parkeerplekken op het Raadhuisplein en een toename van het aantal auto’s door een economische opleving zouden ervoor pleiten te investeren in parkeerplaatsen. Over de impact van Covid-19 op de lange duur wil men op dit moment nog niets te zeggen. Maar momenteel werken veel ambtenaren vanuit huis en van een economische opleving is in deze tijd geen sprake. Toch lijkt de realisatie van een parkeergebouw onomkeerbaar. Tenminste als de raad de plannen goedkeurt.

Parkeerdruk

In de analyse, zoals die donderdagavond 11 november behandeld wordt, stelt men dat de parkeerdruk bij de huidige vestiging van de Action zal afnemen. Dit warenhuis is momenteel gevestigd aan de Stationsstraat 17, waar nauwelijks parkeerplaatsen zijn. Op de plaats van de huidige ALDI en Expert verschijnt een nieuw gebouw met parkeerkelder ten behoeve van de bovenliggende woningen. De begane grond zal worden gebruikt door onder andere een nieuwe ALDI en de Expert. Op de Markt zijn 153 parkeerplaatsen, binnenkort alleen nog beschikbaar met parkeerschijf. De blauwe zone wordt daar uitgebreid. Op het Raadhuisplein zijn nog 29 parkeerplaatsen en aan de Chevallierlaan 93. Verder zijn er 12 invalidenplaatsen, 2 MyWheel (e-laadplekken) en 2 plaatsen voor handhaving (e-laadplekken). De gemeente heeft zich naar de ondernemers gecommitteerd aan minimaal 360 parkeerplaatsen waarvan 250 in de blauwe zone. Opgeteld gaat het dus om 65 parkeerplaatsen. Het is nu aan de raad om te beslissen of het een gebouwde parkeervoorziening moet worden waardoor er ‘gestapeld’ kan worden of dat er gekeken moet worden naar een minder dure oplossing.