'Dit is juridisch onjuist' 

ERMELO - Woningcorporatie UWOON beëindigt eenzijdig de energieprestatieovereenkomst met de huurders van de nul-op-de-meter woningen in de nieuwbouwwijk De Driesprong. Naast de waslijst aan bouwtechnische gebreken zijn de meeste woningen namelijk niet duurzaam genoeg. Monteurs van de Firma Factory Zero hebben de afgelopen maanden geprobeerd om het energiesysteem te optimaliseren, maar sommige huurders moeten maandelijks bijna vierhonderd euro bijbetalen op de energierekening. En dat sluit niet aan bij de toezegging die UWOON deed bij het aangaan van het huurcontract. UWOON levert in een aantal gevallen niet wat men had beloofd: nul op de meter.

De huurders van deze prefabwoningen hebben een verzoek gekregen om akkoord te gaan met deze aanpassing in het huurcontract. UWOON heeft echter eenzijdig de veranderingen al in gang gezet. Men hoeft de maandelijkse ‘energieprestatievergoeding’ (EPV) niet meer te betalen. Het gaat om maandelijks ongeveer 85 euro. Het zou kunnen zijn dat sommige huurders nu goedkoper uit zijn omdat de warmtepomp bij hen wel goed werkt. Anderen schieten er dus voor honderden euro’s bij in. En tot op heden is de woningcorporatie verplicht om, wanneer geconstateerd wordt dat de prestaties onder de maat zijn, ervoor te zorgen dat deze prestaties conform de garantie zijn.

Gegarandeerde prestaties

Met de brief die UWOON heeft verstuurd, erkent de woningcorporatie dat de gegarandeerde prestaties niet zijn geleverd. Maar in plaats van de verantwoordelijkheid te leggen bij de leverancier, legt men de rekening bij de huurders. Ook qua timing is deze stap bijzonder aangezien er momenteel een onafhankelijk onderzoek naar de woningen loopt. Otto Pasker van Duinwijck (het bureau dat door UWOON is gecontracteerd) wil niets zeggen over de stand van zaken. Eerder liet hij wel weten dat UWOON uiteindelijk ook een probleem heeft. ,,Zij zijn niet de veroorzaker van het probleem, de aannemer is verantwoordelijk,” zei Pasker twee maanden geleden. Vraag is dan of de rekening nu wel de goede kant op gaat. Immers, UWOON gaat over tot volledige vergoeding van de in rekening gebrachte EPV, maar de huurders blijven achter met een hoge energierekening en hebben niet het duurzame huis gekregen waarvoor ze getekend hebben.

Juridisch

,,Een eenzijdige opzegging van een addendum in de huurovereenkomst in deze is juridisch onjuist,” laat advocaat Angelique Verweij van VBV Advocaten weten. ,,Immers, als uitgangspunt heeft te gelden dat gemaakte afspraken, zoals de afspraken die uit het addendum voortvloeien, nagekomen dienen te worden en niet eenzijdig beëindigd of gewijzigd kunnen worden door UWOON. Het addendum heeft een looptijd van 5 jaar (artikel 3 lid 4 van het addendum) en op geen enkele wijze is een voorbehoud of afspraak gemaakt dat de woningcorporatie dit addendum eenzijdig en tussentijds kan wijzigen.” UWOON heeft vanaf de start van de huur in 2019 niet geleverd wat was afgesproken. Bewoners zouden een nul-op-de-meter woning krijgen en op basis daarvan werden er bepaalde prestaties gegarandeerd. Sterker nog, de woningcorporatie heeft mede op basis van de duurzaamheidscriteria een provinciale subsidie van vijf ton ontvangen uit het programma Steengoed Benutten. met een kleine aanpassing in een addendum wil UWOON 24 woningen terugbrengen naar reguliere woningen waarop het duurzaamheidsstempel niet meer van toepassing is. ,,Betalen ze dan ook de subsidie (lees gemeenschapsgeld) terug,” vragen bewoners zich af.