UWOON wil meer woningen op deze locatie

ERMELO - Bewoners aan de Gelreweg kunnen nog even rustig ademhalen. Het plan om de woningen te slopen, zoals dat werd aangekondigd in december 2019 is van de baan. ,,Momenteel ligt er geen plan,” verzekert communicatieadviseur Laura Üzüm – van Gerner namens UWOON.

Vlak voor kerst 2019 kregen huurders van 34 woningen van de woningcorporatie te horen dat ze hun huis moeten verlaten. Men wilde de woningen slopen om ruimte te maken voor de bouw van meer woningen. De huidige woningen, die gebouwd zijn in de jaren ’50, hebben namelijk grote tuinen. Het plan leidde tot veel weerstand bij bewoners. UWOON heeft daarom het stop gezet. Wel zijn er inmiddels zeven bewoners verhuisd. Volgens UWOON hebben zij de wettelijke verhuis- en inrichtingskostenvergoeding ontvangen. De leeggekomen woningen worden tijdelijk verhuurd op basis van de leegstandwet. Eén woning is in beheer gegeven aan Stichting Present.

Bijeenkomst

Het plan ligt nu weer open om ingevuld te worden. Üzüm: ,,En deze invulling willen wij graag vormgeven samen met bewoners, gemeente en andere betrokken partijen.” Inmiddels hebben een aantal mensen een uitnodiging gehad voor een eerste bijeenkomst op 9 juni. Omdat de voorstellen van 2019 van tafel zijn is het nog niet te zeggen hoeveel nieuwbouw er komt en per wanneer. Eerder al heeft de woningcorporatie bij de gemeente aangegeven meer woningen op deze locatie te willen realiseren om zo tegemoet te komen aan de hoge woningvraag van met name starters en ouderen. Hiermee wil UWOON tegemoetkomen aan de prestatieafspraken die de gemeente en de woningcorporatie hebben gemaakt.