Naast huur moeten jongeren bijdrage leveren in ondersteuning 

ERMELO – Veel Ermelose jongeren keken er naar uit, woningen speciaal voor deze doelgroep. Aan de Beemdweg in Ermelo worden momenteel twintig tijdelijke woningen geplaatst, veertien compacte en zes tweelaags wooneenheden. Toch roept de sollicitatieprocedure bij een aantal jonge Ermeloërs vragen op. Naast de huur moeten toekomstige bewoners namelijk een bijdrage leveren in ondersteuning van andere bewoners.

Vorige week werden de eerste units geplaatst. Het woonproject aan de Beemdweg blijkt nu vooral een sociaal-maatschappelijk woonproject. Vertrekpunt is dat bewoners er niet alleen wonen, maar ook iets bijdragen aan de buurt. Hoe? Bijvoorbeeld door andere bewoners of omwonenden te ondersteunen. In de sollicitatieprocedure wordt dan ook gevraagd of er sprake is van verslaving, of men een bewindvoerder heeft en of de sollicitant begeleiding heeft. ,,Ik krijg de indruk dat we daar zo meteen wonen tussen drugsverslaafden en mensen die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen,” zegt een jongere die al heel lang uitkeek naar zelfstandige woonruimte. Vooral omdat er zo de nadruk wordt gelegd op dat wat je wil bijdragen aan de leefomgeving, schrikt dat een aantal jongeren af.

Toetsing op hulpverlening

Net als bij andere huurwoningen is er een toetsing op inkomen en inschrijf duur. Maar daarnaast wordt er gezocht naar een bewonersmix. Daarbij speelt de informatie uit het intakeformulier een belangrijke rol. De selectie wordt uitgevoerd door woningcorporatie Uwoon en De HuischMeesters, specialisten in sociaal en maatschappelijk beheer van woningen. Wie het intakeformulier bekijkt, ziet dat het dus veel verder gaat dan het huren van zelfstandige woonruimte. De nadruk ligt op hulpverlening en daardoor zijn de jongeren die spraken met de redactie van Ermelo van NU teleurgesteld. Zij hoopten op de kans om zelfstandig te kunnen wonen zonder dat ze opgezadeld worden met leeftijdsgenoten die ondersteuning behoeven. Zo is het ook niet aangekondigd. ,,Natuurlijk heeft iedereen recht op een woning, maar dit is niet wat we verwacht hadden.”

Privacy

Via deze link is het inschrijfformulier te vinden. Hierop staan een aantal vragen die schuren met de privacy wetgeving. Zo wordt er gevraagd of iemand een verslaving heeft, of men hiervoor in behandeling is geweest en of men wel eens uit huis is gezet. ,,Uwoon is hierin in het voortraject nooit open over geweest. Het lijkt nu wel een soort woonbegeleidingstraject. Daar hebben we geen behoefte aan,” aldus de teleurgestelde twintigers die al heel lang wachten op woonruimte.