Aanwonenden sluipweggetje willen bloembakken

ERMELO – Aanwonenden van het Schoolpad willen eigenlijk van de verkeersdrempel af en er verkeersbelemmerende bloembakken voor terug. Nog steeds maken namelijk te veel auto’s gebruik van deze weg en de drempel geeft te veel geluidsoverlast. In mei 2020 werd de drempel, op verzoek van de aanwonenden, geplaatst ondanks de waarschuwing van de gemeente dat hiermee de overlast niet afneemt, maar zelfs kan toenemen.

De verkeersdrempel geeft inderdaad veel geluidsoverlast door de voorbijkomende auto's. En, blijkbaar schrikt deze drempel de bestuurders niet af, want er gaat nog steeds veel verkeer door het kleine weggetje. Het Schoolpad wordt nog steeds gebruikt als sluipweg en dat was niet de bedoeling, aldus de aanwonenden. Die verkeersdrempel had er ook niet mogen komen, menen de aanwonenden. Al direct na de aanleg trokken ze bij wethouder Wouter Vogelsang aan de bel, maar die gaf aan de situatie meermalen ambtelijk te hebben bekeken en op een verkeersdrempel uit te komen. Bloembakken of eenrichtingsverkeer was trouwens toen ook al niet aan de orde, dit wat voor de hulpdiensten onaanvaardbaar. Dus bleef de drempel liggen, zeer tegen de zin van de aanwonenden.

Niet gehoord

Recent hebben de aanwonenden de gemeente weer gevraagd om de situatie opnieuw te heroverwegen. Maar, ondanks dat de gemeente begrijpt dat de aanwonenden het gevoel hebben niet voldoende gehoord te worden, blijft de drempel liggen. Andere mogelijkheden zijn wederom bekeken, maar de gemeente kwam tot dezelfde conclusie als twee jaar terug: er zijn geen andere aanpassingen mogelijk. Hier moeten de aanwonenden van het Schoolpad het dan ook mee doen.