Eendenslachterij moet overlast voor omwonenden gaan beperken 

ERMELO - Vandaag heeft de Raad van State besloten dat de Ermelose eendenslachter Tomassen Duck-To tot 15 augustus de tijd krijgt om de werktijden te verkorten, de geluidsproductie te verminderen en het aantal verkeersbewegingen terug te brengen. Hiermee moet de overlast voor omwonenden verminderd worden.

De voorzieningenrechter stelt dat de Ermelose eendenslachter er zelf voor heeft gekozen om zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning haar bedrijfsactiviteiten uit te breiden en daarvan ook jarenlang heeft geprofiteerd. Al na de eerste, maar zeker de tweede uitspraak van de rechtbank had Tomassen Duck-To er rekening mee moeten houden dat de uitkomst van de handhavingsprocedure misschien niet in haar voordeel zou uitpakken. Ondernemer GertJan Tomassen heeft er echter voor gekozen de illegale activiteiten onverminderd voort te zetten.

 

Vorige maand besloot de gemeente Ermelo Tomassen Duck-To een last onder dwangsom op te leggen. Hierbij stelde het college dat de eendenslachterij de geluidsoverlast binnen twee weken moest beëindigen en dat men zich moest houden aan de werktijden en het maximum aantal vervoersbewegingen. De voorzieningenrechter concludeerde vandaag dat het college tegen die overtredingen handhavend mocht optreden. Wel vond hij dat de begunstigingstermijn van 2 weken te kort was. Die termijn heeft men nu verlengd tot 15 augustus.

dominochallenge plus onderin