Vertrouwenscommissie komt met eerste en tweede voorkeurskandidaat

ERMELO - Volgende week woensdag zal de gemeenteraad, op voorstel van de vertrouwenscommissie, een aanbeveling doen voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering. De raadsvergadering start naar verwachting om 21:15 uur en is live te volgen via www.ermelo.nl/kijkmee.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft een burgemeester voor de gemeente Ermelo gezocht. De wet schrijft voor dat alles van deze procedure zorgvuldig gebeurt en waarborgt de vertrouwelijkheid van deze benoemingsprocedure. Het resultaat van de zoektocht is de aanbeveling voor het benoemen van een kandidaat tot burgemeester. De vertrouwenscommissie brengt tijdens een besloten raadsvergadering verslag uit aan de raad, over de eerste en tweede voorkeurskandidaat voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stemt vervolgens met een schriftelijke en geheime stemming en besluit daarmee wie de raad aanbeveelt als nieuwe burgemeester van Ermelo. De gemeenteraad stuurt de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister beslist over de voordracht aan Zijne Majesteit de Koning.

Waarnemend burgemeester

Twee jaar geleden werd Dorine Burmanje benoemd tot waarnemend burgemeester van Ermelo. Burmanje zou in principe waarnemen tot en met de verkiezingen in maart 2022. Daarna werd vlak voor de zomervakantie de sollicitatieprocedure opgestart. De vertrouwenscommissie maakte een profielschets waarna er 29 mensen solliciteerden.

Procedure

De volledige benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer acht maanden. Op deze pagina vind je een opsomming van de 10 fases in de benoemingsprocedure voor de gemeente Ermelo. Een uitgebreide weergave van een burgemeestersbenoeming is te vinden op de website van het Ministerie van BZK.