1154 Ermelose woningzoekenden

ERMELO – Vorig jaar stonden er 1154 Ermelose woningzoekenden ingeschreven bij de woningcorporatie Uwoon. Dat onderstreept de urgentie voor sociale woningbouw nog eens. De gemeente Ermelo en Uwoon ondertekenden maandag een intentieovereenkomst om op de locatie van de Wethouder Balverszaal appartementen te realiseren. Een klein project in verhouding met het aantal woningzoekenden.

Hoeveel wooneenheden het worden, dat is nog niet duidelijk. Dat hangt ook af van de keuze over de hoogte van het gebouw. Worden het drie, vier of vijf lagen? Tijdens de politieke avond werd gesproken over de drie ontwerpvarianten die binnenkort gedeeld worden met omwonenden. De woningmarkt zit, zeker waar het sociale woningbouw betreft, nog steeds muurvast. Tien jaar wachten op huurwoning is geen uitzondering. Er is grote behoefte aan kleinere woningen.

Woningbouwopgave

Met de intentieovereenkomst wordt uitvoering gegeven aan de motie ‘Bouwen aan de Toekomst’. Het doel is om woningbouw versneld te realiseren. De woningcorporatie streeft naar oplevering in 2027. De gemeente Ermelo en Uwoon zijn blij dat er vaart gezet wordt achter woningbouw. ,,Er is een grote woningbouwopgave. Daar werken we hard aan,” aldus wethouder Hugo Weidema. Voor de woningcorporatie is het belangrijk dat het past bij de omgeving, met aandacht voor groen. Fleur Imming, directeur Uwoon: ,,Er is nog geen definitief plan. Deze geven we graag vorm samen met omwonenden.”

Kans is klein

De woningen zijn vooral bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens; senioren en starters. De kans voor jongeren is echter aanzienlijk kleiner als het gaat om de inschrijfduur. Er zijn namelijk senioren die tientallen jaren ingeschreven staan. Op deze manier staan ze bovenaan de lijst wanneer er iets voorbij komt op het moment dat men dat nodig heeft. Op de website www.hurennoordveluwe.nl staat het aanbod en de onlangs verhuurde woningen. Een groot deel van het woningaanbod gaat naar mensen met urgentie of bemiddeling. Ouderen krijgen woningen toegewezen met een inschrijfduur van 40 tot 50 jaar. Jongeren kunnen zich pas inschrijven vanaf hun 18e verjaardag en staan in die zin op achterstand. Om dit te compenseren is de mogelijkheid tot loting ingevoerd. Hierbij vindt de toewijzing plaats door middel van een loterij. Hierop reageren vaak meer dan 400 mensen waardoor de kans op een woning nihil is. Deze informatie pleit voor extra woonlagen. Maar dat valt vaak verkeerd bij omwonenden. Plannen voor een groter wooncomplex stuit meestal op weerstand. Het participatietraject zal hier een belangrijke rol in spelen.