Eleos zoekt met krakers naar oplossing

ERMELO – Het leegstaande pand van Beschermd Wonen De Regenboogh aan de Horsterweg 225, is sinds kort gekraakt. We communiceren over een oplossing, meldt de eigenaar van het pand, Eleos GGz.

Beschermd wonen van Eleos GGz is vanaf november 2017 verhuist naar hun nieuwe locatie aan de Van Asseltlaan. De oude locatie voldeed niet meer aan de (zorg) eisen van deze tijd. Terwijl Eleos GGz als eigenaar van dit pand bezig was te onderzoeken wat met dit pand te doen, besloot recent een groep krakers er hun intrek te nemen. ,,We zijn aan het onderzoeken hoe we het pand zo goed mogelijk verkoop klaar kunnen maken,’’ vertelt woordvoerder Dion van den Boom van Eleos GGz. ,,We overwegen welke mogelijkheden er zijn voor het terrein, er staan namelijk meerdere gebouwen op. Als we daar beslissingen over hebben genomen, zullen we dat uiteraard met de juiste partijen behandelen en bespreken.''

Recht

Enige tijd geleden is het pand illegaal gekraakt. Daar is de eigenaar niet blij mee, maar elke kraker heeft rechten. Als het gekraakte pand nog geen jaar leeg staat, dan heeft de pandeigenaar bescherming vanuit de wet. Hij kan dan ontruiming vorderen van zijn eigendom. De krakers zijn strafbaar op grond van het strafrecht. Als het pand langer dan een jaar niet meer in gebruik is, en dat is het geval met genoemd pand, biedt het strafrecht geen bescherming meer. Eleos GGz is overigens wel door de krakers ingelicht over deze actie. ,,We zijn nu met de krakers in overleg om te zien of we de kraakactie kunnen legaliseren tot het moment van verkoop waarna ze vrijwillig vertrekken,’’ aldus Van der Boom. ,,De groep krakers is een actiegroep die opkomt voor woningnood. Hoewel we natuurlijk niet blij zijn met hun actie, willen we proberen er zonder rechtbank uit te komen.’’ Het tijdelijk in gebruik geven van het pand op grond van een anti-kraakovereenkomst geeft de pandeigenaar meer juridische mogelijkheden. GGz Eleos heeft het streven om voor de zomer het pand te hebben verkocht.

Patiënten

De woning aan de Horsterweg 225 werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd en door Kleine Deters in de jaren zestig gekocht. Midden jaren zestig werd de woning verbouwd en werd er ruimte bijgebouwd. ,,In 1966 hadden we zeventien mensen van Veldwijk in huis,’’ vertelt Jan Kleine Deters. ,,Het was een groot gezin en het ging goed, al was er af en toe wel eens een wat onrustig. We gingen met elkaar zelfs een keer per jaar op vakantie. Huurde m’n vader een bus en gingen we met z’n allen bijvoorbeeld een week in een huisje in Drenthe.’’ Toen de familie het huis omstreeks 1988 overdeed aan Eleos werd er wel een voorwaarde gesteld. ,,Er werd afgesproken dat de cliënten die er woonden, er tot hun dood mochten blijven. En zo is dat ook gegaan,’’ aldus Kleine Deters. In totaal hebber er zo’n vijftig jaar patiënten aan de Horsterweg 225 gewoond waar vorig jaar een einde aan kwam door de verhuizing naar het nieuwe pand in het dorp.