Bezwaren tegen parkeernormen ongegrond 

ERMELO - Het bouwproject Kerklaan – Postlaantje in Ermelo kan van start. De Raad van State heeft de bezwaarschriften van omwonenden ongegrond verklaard. Het grootste bezwaar betrof het aantal parkeerplaatsen. De laatste bezwaarmaker vreesde dat er onaanvaardbare parkeerproblemen zullen ontstaan als de appartementen aan de Kerklaan gerealiseerd zijn. Volgens de omwonende is de parkeerbehoefte niet juist berekend en zijn er meer parkeerplaatsen nodig dan de 86 parkeerplaatsen waar de raad vanuit is gegaan. 

Voor de zomer concludeerde de rechter al dat de gemeente voldeed aan de landelijke richtlijnen als het gaat om de parkeernormen. Dat betekent groen licht voor de ontwikkeling van het gebied dat er al geruime tijd klaar voor is. Niets lijkt Uwoon en Nijhuis Bouw meer in de weg te staan. Uwoon realiseert op deze locatie 62 woningen, de helft koopwoningen en de helft huur. De woningen zijn verdeeld over verschillende gebouwen. Met de uitspraak van de Raad van State lijkt er een einde te zijn gekomen aan jarenlange strijd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen. De rechter vond dat het betoog over de berekening van de parkeerbehoefte geen stand hield. De Raad van State oordeelde vandaag dan ook dat de bezwaren tegen de parkeerdruk geen onderdeel meer uit mogen maken van inhoudelijke besprekingen.