Begraven op Koningsvaren kan nog jaren door

ERMELO - Hoewel er nog ruimte is op begraafplaats Koningsvaren aan de Varenlaan in Ermelo is de gemeente van plan 1100 algemene graven te ruimen. In ruim tweehonderd gevallen gaat het om kindergraven. Overigens is ‘ruimte’ niet de reden van ruiming. ‘Ruimte door ruiming is een positieve bijkomstigheid’ zo legt de gemeente uit. Voor de uitvoering van de ruiming moet nog een planning worden gemaakt. Eerst moet er een verzamelgraf komen.

CDA-raadslid Dick te Brake is op zijn zachtst gezegd verrast door publicaties hierover in de media. ,,Het CDA Ermelo wil aangeven dat de uitgiftedatum en de minimale grafrust van 20 jaar niet bepaald zijn voor de ruiming van graven. Ons inziens moeten we alleen ruimen, als de ruimte op de begraafplaats daar toe dwingt.” Te Brake vindt dat er eerst gekeken moet worden of er geen andere manieren zijn om op de Koningsvaren ruimte te creëren.

Vol

Het aantal sterfgevallen in Ermelo schommelt rond de 250; hiervan worden er tussen de 147 en de 187 op Koningsvaren begraven. Vanaf 2014 is het aantal begravingen langzaam gedaald. De grafvoorraad is voldoende voor komende tien jaar, dat blijkt uit een prognose. De algemene begraafplaats heeft in totaal 7566 graven. Een groot deel hiervan is uitgegeven, namelijk 6611 graven (in 2018). Een aanzienlijk deel, ruim 60%, zijn graven voor onbepaalde tijd. Te Brake: ,,In de brief van het college staat dat de begraafplaats in 2027 vol zou zijn.” Volgens het raadslid zijn er, ook gezien de ontwikkelingen in begraven en cremeren, steeds nieuwe cijfers. ,,Nu komt het college met voorstellen naar de raad om een keuze te maken op welke manier de stoffelijke resten verzameld en bewaard gaan worden. Maar volgens het CDA Ermelo hoort hieraan vooraf te gaan of het nu nodig is om het grote aantal van 342 graven met daarin 1116 stoffelijke resten te gaan ruimen. Ook geeft het college aan dat er vanaf 2023 de graftermijn af gaat lopen van particuliere graven die zijn uitgegeven voor een periode van 30 jaar en deze dan geruimd gaan worden.”

Grafrust

Afscheid nemen van een dierbare is een emotioneel proces, het graf is vaak een belangrijke plek. Het ruimen van graven is voor nabestaanden veelal een emotionele gebeurtenis. Te Brake:,,Dat is toch wel iets anders dan het planmatig onderhouden van groen en bomen. Wij moeten hierbij als gemeenteraad rekening houden met de emoties die dat gaat oproepen.” Bij het besluit in 2012 heeft het CDA Ermelo aangegeven, dat zij geen voorstander is van het ruimen van graven op de begraafplaats. ,,Als het niet anders kan in verband met de ruimte dan is het noodzaak, maar dan met inachtneming van een minimaal grafrust van twintig jaar. Zolang het niet echt nodig is, dan moet je niet ruimen.”

Starten met ruimen

Eind 2015 besloot de gemeente te starten met het ruimen van een aantal algemene graven. Men hanteerde op dat moment een grafrust van tien jaar. ,,Die termijn van tien jaar is de wettelijke termijn,” legt Te Brake uit. ,,Hier wijken wij in Ermelo vanaf, door hiervoor twintig jaar te stellen. Het CDA Ermelo heeft het college er toen op gewezen dat de afspraak, gemaakt in 2012, om twintig jaar aan te houden. Daarom is toen de ruiming niet doorgegaan.” Voor het CDA Ermelo is het laatste woord hierover niet gezegd. Te Brake: ,,Laten wij hen die ons zijn voorgegaan, toch zolang mogelijk eren op de plek waar zij hun laatste rustplaats hebben gevonden en niet in een knekelhuis, hoe goed ook bedoeld.”