Tijdelijke woningen voeren verkeersdrukte Beemdweg op

ERMELO - Bewoners van de Beemdweg maken zich nu al zorgen over de onveilige verkeerssituaties bij de Beatrixschool in Ermelo. Dat neemt naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toe wanneer de geplande twintig tijdelijke woningen op deze locatie gerealiseerd worden. Wethouder Laurens Klappe kwam vanmorgen kijken hoe de huidige verkeerssituatie is.

De gemeente Ermelo maakte eind vorig jaar bekend dat men aan de Beemdweg tijdelijke woningen voor eenpersoons huishoudens wil realiseren. Hiermee moet de druk op de woningmarkt een stukje verminderen. De gemeente Ermelo heeft de grond gekocht en woningcorporatie Uwoon zal hier tijdelijke woningen realiseren voor een periode van 15 jaar. Tijdens een informatieavond voor bewoners werd er door bewoners gemeld dat men vaak onveilige verkeerssituaties ziet, vooral tijdens de ochtend- en middagdrukte van de aangrenzende school. Dit was een belangrijk bezwaar tegen de twintig woningen.

Knelpunt

Klappe gaf vanmorgen aan de situatie goed te willen bekijken. ,,Dat moeten we doen voordat de woningen geplaatst worden,” aldus de wethouder. Hij wil onderzoeken wat er aan de huidige situatie verbeterd kan worden. ,,We zien inderdaad kinderen hier oversteken en natuurlijk worden er ook veel kinderen met de auto gebracht. Dat is een knelpunt waar we aan moeten werken.’’ Buurtbewoners geven aan blij te zijn met de betrokkenheid van het college. Zo kan hij met eigen ogen inzien wat het probleem is. Klappe ging vervolgens ook met schoolkinderen in gesprek om hun verhaal te horen.

Bezwaren

De gemeente wil samen met omwonenden naar het ontwerp en de locatie van de nieuwe bebouwing kijken. ,,Zij mogen zeggen of de woningen gestapeld moeten worden of dat ze verspreid komen over het terrein,” aldus Klappe. Blijft nog de vraag hoe het bouwverkeer zich gaat bewegen in de smalle straat. De wethouder stelt dat dat een tijdelijke situatie is en dat men daar relatief makkelijk maatregelen op kan nemen. ,,Het gaat ons met namen om de dagelijkse gang van zaken waar we rekening mee moeten houden en waar verandering in moet worden gebracht.” Het is nog niet bekend wanneer de woningen gebouwd gaan worden. ,,Dat hangt af van de mogelijke bezwaren, maar ik hoop dat we eind dit jaar een mooie stap gemaakt hebben,” zo stelt de wethouder.