Vergunning kap zomereiken aangevraagd

ERMELO – De kapvergunning is aangevraagd en het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat de zaag gaat in de monumentale zomereiken. Bij het ontwerp van Markt 2.0 werd er in de gemeenteraad volop gediscussieerd over deze zomereiken bij de Plus supermarkt en de Aldi. ,,Deze zijn een onderdeel van een rij oude bomen waar veel Ermeloërs onderdoor hebben gelopen. Daar moeten we zuinig op zijn,’’ verdedigde fractievoorzitter Anneke Knoppert de visie van Progressief Ermelo in 2017. Kappen nou, ze moeten blijven! Dat was uiteindelijk ook de conclusie van de aangenomen motie: de vijf zomereiken mochten blijven. Of toch niet?

Er wordt in Ermelo veel gesproken over bomen en dan vooral over monumentale bomen. Oude bomen op De Driesprong, in het bosje van Knevel, in plan De Wegwijzer, oude bomen hier, oude bomen daar en altijd vindt de gemeenteraad dat we er zuinig op moeten zijn. Toch worden ze later alsnog gekapt. Zo gaat het blijkbaar dus ook met de vijf zomereiken op de Markt. Knoppert pleitte tot tweemaal toe in een column op de site van Progressief Ermelo om zuinig te zijn op monumentale bomen. En de burgers kunnen gerust zijn want er komt een Groenvisie. Ze schrijft op 15 december 2017 : ‘Dat er al allerlei regels, afspraken en beleidsstukken waren die over ‘het groen’ gingen was bekend. Hoe kan het dan dat er toch bij iedere ontwikkeling in Ermelo weer discussies ontstonden over hoe daar dan mee omgegaan moest worden? Dat een groene leefomgeving fijner, mooier, gezonder en duurzamer is weet inmiddels ook iedereen maar ook daar moest iedere keer voor gestreden worden. Met het vaststellen van de Groenvisie 2017-2027 kunnen wij dat hopelijk allemaal achter ons laten’.

Bescherming

Deze Groenvisie geeft duidelijk aan hoe Ermelo in de toekomst omgaat met bomen en andere natuur. Zo wordt er bij nieuwe plannen eerst gekeken naar welke bomen er al staan en wordt het ontwerp daar zoveel mogelijk op aangepast en worden de waardevolle bomen goed gedocumenteerd en krijgen ze extra bescherming. Want, stelde PE in oktober 2016: ‘Om onduidelijkheden over de beschermde status die deze bomen genieten te voorkomen, heeft Progressief Ermelo samen met de partijen CU, BBE en SGP een motie ingediend om deze bomen ook op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. En dan niet enkel de bomen die nog overblijven na de aanleg van de parkeerplaats zoals het college voorstelt, maar gewoon allemaal zoals ze er nu staan’. Maar, zoals zo vaak in Ermelo, worden door de gemeenteraad gemaakte afspraken na verloop van tijd doorgehaald en komen er andere afspraken voor in de plaats. Zo ook met de zomereiken. Het maakt blijkbaar niet meer uit of er veel Ermeloërs onder deze bomen door zijn gelopen, ze staan gewoon in de weg en moeten gekapt worden. De kapvergunning is al aangevraagd.

Parkeergarage

De bomen moeten wijken voor uitbreiding van winkels en omdat er dan minder parkeerplaatsen overblijven moet er ook een parkeergarage komen. Althans, dat is wat het college in april ineens uit ‘de hoge hoed’ toverde. Wel vreemd dat er bomen moeten wijken voor winkels terwijl er nog zoveel winkels in het centrum leeg staan. Daarbij is er bij het ontwerp en het aannemen van de plannen Markt 2.0, ook nooit eerder over een parkeergarage gesproken. Dus ook deze mooie, monumentale bomen moeten het, als het aan het college ligt, ontgelden. Maar, ChristenUnie Ermelo heeft goed opgelet en stelt vragen aan het college over de kap van deze zomereiken. Alleen is het hen nog onduidelijk om welke bomen het nu precies gaat. Daarom vroeg Ronald van Veen aan het college of zij kunnen aangeven, op de door hen bijgevoegde kaart die uit het raadsvoorstel van maart 2017 komt, om welke bomen het nu precies gaat. Het zou overigens de gemeenteraad sieren als alle partijen bezwaar maken tegen deze kap, want ze zijn toch beschermd?