Waren er nog meer Romeinen in Ermelo?

ERMELO - In het Ruige Veld doen archeologen en studenten momenteel onderzoek naar een kamp, naar alle waarschijnlijkheid een tweede marskamp. ,,Het is het moment van de waarheid,” reageert regioarcheoloog Maarten Wispelwey.

Is het een Romeins kamp of kampveld uit de middeleeuwen? ,,Wat we hebben gevonden zijn contouren van een kamp,” vertelt archeoloog Wouter Verschoof-van der Vaart die nog een slag om de arm houdt. ,,Ten westen van de Putterweg liggen kampvelden. Die liggen allemaal mooi aan de weg. Er is nog deel van de wallen aanwezig in het landschap. Maar die zijn allemaal georiënteerd op Oude Arnhemsekarweg en deze structuur niet. En als het een kampveld is, dan verwacht je ook een akkerlaag.” In de middeleeuwen staken de mensen plaggen, die legden ze in de stallen zodat er koeienmest op kwam. Daarna werd het, vaak met huisafval vermengd, verspreid over de akkers. ,,Het is hier hele schrale grond, dus logisch dat men zo de grond wilde verbeteren,” aldus Verschoof. ,,Dan verwacht je ook een akkerlaag, maar die hebben we (nog) niet aangetroffen.”

Prehistorie

Wouter Verschoor-van der Vaart deed twee jaar geleden onderzoek naar sporen uit de prehistorie en stuitte in Ermelo op de contouren van een Romeins Marskamp. ,,Het zou zo geweldig zijn dat we in Nederland een tweede marskamp aantreffen,” vult Maarten Wispelwey aan. ,,En voor Ermelo heel speciaal dat ze beiden dan in Ermelo liggen.” De archeologen zoeken nu naar bevestiging. ,,Meer uitsluiten en aantonen,” zeggen ze. ,,We gaan vooral inzetten op metaaldetectie, voornamelijk de wallen en de greppel onderzoeken.”

Zandkorrels

Er is ondertussen al veel onderzoek gedaan met historische kaarten, maar dat heeft geen extra informatie opgeleverd. Met linten zijn de hoeken van het kamp al gemarkeerd. Verschoor: ,,Daarnaast gaan we proberen ingangspartijen te vinden. Zeker als daar nog aanvullende verdedigingswerken kunnen aantonen dan is dat een hele sterke aanwijzing dat het een Romeins marskamp is.” Verschoor is enorm enthousiast en vindt het tegelijkertijd heel spannend. Anderhalf jaar gelden is er al een kleinschalig onderzoek gedaan en dat heeft niet opgeleverd wat men hoopte. De archeologen zijn vrij zeker van het feit dat het een marskamp is, maar men wil het bewijzen. ,,Daarom komt nu ook professor Jakob Wallinga van de Universiteit Wageningen om bodemmonsters te nemen. ,,Hiermee kunnen we de zogenaamde ‘osl datering’ doen,” legt Verschoor uit. ,,Zo kun je zandkorrels dateren. De laatste keer dat er zon op een zandkorrel is gekomen wordt er een bepaalde radioactiviteit gereset en dat vervalt daarna.” Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat er juist daarom geen nieuw zonlicht bij moet komen en dat het een nauwkeurige monstername moet zijn.

Bijzonder

Wispelwey noemt de ligging aan de Oude Arnhemsekarweg bijzonder. ,,We wisten al dat het een oude route was, maar stel je voor dat zelfs die Romeinen hier gemarcheerd hebben. Dat is een mooi gegeven.” Studenten van de Universiteit Leiden zijn momenteel druk bezig met het onderzoek. Mogelijk komt er een moment waarop het publiek een kijkje kan komen nemen. Hierover volgt nog meer informatie.