Belangenorganisaties hebben bedenkingen bij integriteit burgemeester

ERMELO - ‘De Ermelose politiek heeft geen oor voor de inbreng van burgers.’ Dat verwijten woordvoerders van verschillende lokale belangenorganisaties de fractievoorzitters naar aanleiding van het persbericht over het bestuurskrachtonderzoek.

,,Wij onderschrijven de noodzaak om eerst een goede analyse uit te voeren. Dat is randvoorwaardelijk voor de vervolgacties,” laat Ruud Krouwel namens de gezamenlijke organisaties weten. ,,Wij lezen echter dat er bij de analyse gebruik wordt gemaakt van een dossier met relevante documenten en mediaberichten over conflicten en onvrede en dat daarover gesproken wordt met fractievoorzitters, burgemeester, wethouders, gemeentesecretaris en ambtelijke top. Er wordt niet inzichtelijk gemaakt welke relevante documenten bedoeld worden en bovendien wordt uitsluitend gesproken met de personen die juist onderdeel zijn van het probleem. Het gezegde ‘Een slager die zijn eigen vlees keurt’ lijkt hier van toepassing. Het wekt op voorhand niet de indruk dat op deze manier 'het lek boven komt'."

Brief

Vanuit hun perspectief en ervaringen wilden zij een analyse van de problemen in Ermelo delen met de Commissaris van de Koning drs. John Berends. Daarom schreven zij vorige maand een uitgebreide brief. Het gaat om vertegenwoordigers van Stichting Tonselseveld, het project Postlaantje/ Kerklaan, Openstelling lanen Ermelo Noord, Stichting DOEH, de Watersportvereniging Ermelo, Bezorgde Burgers Ermelo en Bar Twinns. ,,Wij zijn een gelegenheidscollectief dat niet pretendeert de probleemdossiers in Ermelo volledig te dekken,” laat woordvoerder Krouwel weten. ,,We zijn er zelfs van overtuigd dat er nog vele andere partijen zijn die, als zij zouden weten van ons initiatief de mening met eígen voorbeelden kunnen en zullen ondersteunen.”

Forse kritiek

In de brief wordt gevraagd om een adequate analyse van het probleem waarvoor het bestuurskrachtonderzoek een oplossing zou moeten gaan bieden. Daarnaast hebben de belangenorganisaties specifieke aandacht gevraagd voor de bestuurlijke competenties. De briefschrijvers hebben forse kritiek op de rol van burgemeester André Baars. Krouwel: ,,Met betrekking tot integriteit van de burgemeester hebben wij ernstige bedenkingen. Wij hebben zelf ervaring met een intimiderende en schofferende gespreksstijl en (non)verbaal gedrag in overlegsituaties.” De belangenorganisaties schrijven over het stelselmatig negeren van problemen, maar ook over het uiten van onwaarheden door de burgemeester.

Gemiste kans

Nu het onderzoek vooral intern wordt gehouden, noemt men het een gemiste kans. ,,Wij hebben de Commissaris van de Koning expliciet gevraagd om in gesprek te komen met de onderzoekers om juist die onderwerpen die wij beschrijven in onze brief, ook uitdrukkelijk onderdeel te laten zijn van de analyse van de problematiek. Dit vanwege het brede ongenoegen wat er bestaat over de bestuurlijke competenties van de bestuursorganen en de bestuurlijke integriteit van de burgemeester. Een heel goed middel om dat ‘boven tafel te krijgen’ is een burgerconsultatie met een openbare reflectie op het feitelijk bestuurlijk functioneren,” zo meldt Krouwel vandaag.