Burgemeester heeft geen koffie voor Casper Meijbaum

ERMELO – Fractievoorzitter Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) is teleurgesteld over de houding van het college ten aanzien van de zaak Bar Twinns en Casper Meijbaum. De ex-horecaondernemer krijgt geen kopje koffie van de burgemeester, een gesprek zit er niet in.

Zes jaar geleden ontstond er een conflict tussen Meijbaum en de burgemeester waardoor er een aantal zaken belandde bij de Raad van State. De rechter heeft Meijbaum in het gelijk gesteld rechtszaken, maar ondertussen was de ondernemer failliet. Sindsdien is de situatie van de Ermeloër uitzichtloos. Zowel BurgerBelangen Ermelo als het CDA stelden hierover vragen. ,,Ik vind het antwoord spijtig. Dit is niet waar BurgerBelangen Ermelo voor staat,” reageert Van der Knaap. ,,Wanneer ambtelijke en bestuurlijke capaciteit wordt ingezet om de inwoners om wederhoor te bieden en uit leggen wat de situatie is, zou dit wat mij betreft ook met de persoon in kwestie kunnen.”

Curator

Het college heeft wel contact opgenomen met curator Vincent van Dijken, die op dat moment met vakantie was. ,,Hij zal na zijn vakantie contact opnemen. Mocht dat moment te lang op zich laten wachten, zullen wij uiteraard nogmaals een poging ondernemen,” laat de gemeente weten. ,,Het college kan helaas niet bewerkstelligen dat het faillissement van de heer Meijbaum wordt opgeheven. De procedures en de mogelijkheden bij een faillissement zijn wettelijk vastgelegd. Het college heeft daarin geen bevoegdheid.” Van der Knaap snapt heel goed dat de gemeente inhoudelijk niet tot afronding komt zonder dat de curator zijn taak vervult. ,,Die speelt hierin een cruciale rol,” aldus de fractievoorzitter. ,,Maar in een dorp als Ermelo moet je wel de inspanning hebben om met elkaar in gesprek te blijven. Ook al hoef je het niet met elkaar eens te zijn.”

Zaak aanhangig

Overigens meldt de gemeente dat de zaak aanhangig is bij de verzekeraar. Men stelt: ,,Dat maakt het inhoudelijk bespreken van de zaak met de heer Meijbaum voor de gemeente op dit moment niet mogelijk. Een kop koffie zou verwachtingen kunnen wekken die de gemeente niet kan waarmaken. De juridische positie van de gemeente staat daar aan in de weg. Wij betreuren de gang van zaken in dit dossier, maar zien op korte termijn geen mogelijkheden voor de heer Meijbaum te realiseren wat hij wenst.”