WerkCentraal

Verkenners gaan conflicten en onvrede in kaart brengen

ERMELO - Niet één, maar twee verkenners moeten een onderzoek naar de Ermelose bestuurskracht gaan doen. Professor dr. Paul Frissen en dr. Martin Schulz van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) gaan de gesprekken voeren met het gemeentebestuur.

De twee zullen de aard van de conflicten en de onvrede in kaart brengen. ,,Daar komt een analyse van,” vertelt fractievoorzitter Sarath Hamstra (CDA). ,,Daarbij hebben we gevraagd om met suggesties te komen hoe we deze conflicten op kunnen lossen.” Het onderzoek is vooral intern gericht. De gemeenteraad en de Provincie zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek.

Machtsvorming

Frissen is geen onbekende waar het gaat om bestuurlijke onderzoeken. Hij maakte ook diverse publicaties. Zo omschrijft Frissen: ‘Politiek gaat over al die zaken waar we (hartgrondig) over van mening verschillen. Om beslissingen te nemen is daarom machtsvorming nodig. Strijd, conflict en macht zijn de essentie van politiek. Toch lijkt hij hiermee niet te doelen op de conflicten die zich de afgelopen tijd voordeden in Ermelo. De ontstane negatieve bestuurscultuur moet veranderen. ‘Om patronen te doorbreken moeten deze bevindingen vooral als een spiegel voor reflectie worden benut,’ stelt de onderzoeker in een rapport.

Reflectie

De onderzoeker heeft het over reflectie waar het gaat over het functioneren van raadsleden en raad, wat ook gaat over de waarden van behoorlijk bestuur en dus over de verhouding tussen overheid en burger. Dan gaat het over de rechtstatelijke kwaliteit van het handelen van raad en raadsleden, over integriteit en zorgvuldigheid van dat handelen, en over gelijke behandeling van burgers in en door de politieke gemeenschap. Ermelose burgers hebben afgelopen maanden veel voorbeelden aangedragen. Ook het tv-programma Opstandelingen legde de vinger op de zere plek. Overigens is het programma, gepresenteerd door Sophie Hilbrand, niet de oorzaak. Het heeft wel bijgedragen aan de beeldvorming van de publieke opinie.

Kopzorgen

Wat volgens de verkenners van de NSOB belangrijk is is de controleerbaarheid van het bestuur voor de raad en voor de samenleving, de mogelijkheden van burgers om aan het politieke proces deel te nemen en de rechtvaardiging van het overheidshandelen. ,,We willen natuurlijk dat er een relevant beeld uit het onderzoek komt,” stelt fractievoorzitter Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) vandaag. ,,De raad heeft het initiatief genomen en wil graag gezamenlijk aan de slag met de conclusie.” Dat eindoordeel laat nog even op zich wachten. Het onderzoek wordt medio oktober opgeleverd. ,,Dan zijn we er nog niet. De bal ligt vervolgens bij de raad, maar ik sluit niet uit dat die dan ook bij de Provincie ligt,” aldus de fractievoorzitter van BBE. Hij meldt overigens dat Ermelo niet de eerste gemeente is met kopzorgen die zich meldt bij de Provincie. En dat blijkt ook aangezien Frissen ook in Arnhem onderzoek heeft gedaan. De Commissaris van de Koning John Berends is verantwoordelijk voor het toezicht.