WerkCentraal

Rapport van verkenners roept op tot verzoening

ERMELO – Verzoening en zelfreflectie dat zijn de onderdelen waaraan het gemeentebestuur moet werken. Althans dat is de conclusie uit het rapport waaraan drie verkenners de afgelopen weken gewerkt hebben. Volgens de drie is burgemeester André Baars tot zondebok gemaakt.

Vanmiddag hebben de fractievoorzitters (klankbordgroep) van het CDA, de ChristenUnie, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, de VVD en de SGP het rapport gepresenteerd. Duidelijk is dat de verhoudingen verstoord zijn. Een van de verkenners, professor Paul Frissen, zegt dat er in Ermelo niets uitzonderlijks aan de hand is. Wat hem betreft zou een mediator kunnen helpen. 'De ontstane situatie zal slechts tijdelijk worden verlicht als het vertrek van de burgemeester zou worden bewerkstelligd.” De fractievoorzitters zijn echter van mening dat de rol van de burgemeester wel degelijk van negatieve invloed is. Daarom hebben zij in juli het vertrouwen in André Baars opgezegd.

Gevolgen

Wat de gevolgen zijn van dit rapport zal duidelijk worden tijdens de raadsvergadering op 28 oktober. Dan zal er raadsbreed worden gesproken over de inhoud en de vervolgstappen. ,,Het is aan de voltallige raad om hierover te oordelen,” zo stelde Sarath Hamstra, fractievoorzitter van het CDA. De onderzoekers kregen begin september de opdracht om een analyse te maken van de aard van de problemen. Het onderzoek was vooral intern gericht. Tijdens de presentatie konden de fractievoorzitters op veel vragen niet ingaan omdat ze dit eerst met de rest van de raad willen bespreken.  

Verantwoordelijkheid

De inwoners van Ermelo verdienen een goed functionerend gemeentebestuur en het is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen – in de gemeenteraad en in het college – om daarvoor te zorgen. Frissen: ,,Wij raden de fractievoorzitters aan om met de raad, in en na overleg met de wethouders en de burgemeester, een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen voor de oplossing van de politiek bestuurlijke crisis.” Maar daarvoor is er wel vertrouwen nodig. Het feit dat de fractievoorzitters dit vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd, zou kunnen betekenen dat de bal een andere kant op rolt. Ermelo van Nu zal het rapport verder analyseren en delen.