'Wethouder grijpt naar machtsmiddel die hij niet mag gebruiken'

ERMELO – Wie bepaalt de prijs van de zwembadkaartjes? Dat was woensdagavond een belangrijke vraag tijdens de Raadsvergadering. Het CDA Ermelo en de ChristenUnie Ermelo dienden een motie 'vreemd aan de agenda' in omdat men niet akkoord is met de ingevoerde prijsverhoging. En deze motie kreeg, gesteund door BurgerBelangen Ermelo, een meerderheid van stemmen.

De keuze van Sportbedrijf Interactie om de toegang tot het zwembad aanzienlijk te verhogen hield de gemoederen van raadsleden flink bezig. Het CDA onderstreepte in de motie dat de gemeenteraad verantwoordelijk blijft om de kaders van beleid vast te stellen. Maar daar was wethouder Laurens Klappe het niet mee eens. Hij zei dat Sportbedrijf Interactie Ermelo met een sober budget aan de gang moest en dat zij ook een gezonde bedrijfsvoering moet realiseren. Klappe stelde meermalen niet te weten wat de consequenties zouden zijn als de tarieven moeten worden teruggedraaid.

Nieuwe abonnementsvormen

Sportbedrijf InterActie verhoogde in juli de prijs van de zwemkaartjes. Tegelijkertijd besloot men om de 100-badenkaart, het jaarabonnement en het familie abonnement te laten verdwijnen. Hiervoor werden nieuwe abonnementsvormen geïntroduceerd, maar met deze verandering betalen trouwe bezoekers soms 89% meer dan dit voorjaar. Hamstra noemt vooral de volgorde erg vreemd. ,,Wij bepalen de jaarlijkse indexering. De Koninklijke weg zou zijn dat we eerst een tafel hadden belegd en niet eerst de prijs verhogen. Dat vind ik gek. Daarom houden we vast aan de motie.”

Aapje

Bart van der Knaap constateerde dat een externe partij kennelijk niet in staat is om met hetzelfde budget hetzelfde uit te voeren. ,,Dan doen we iets verkeerd,” zei het BBE raadslid. ,,Kortom dit aapje hoort niet op de schouder van de burger, dit aapje hoort op de schouder van ons.” BBE steunde dan ook de motie. Betaalbaarheid van het zwembad was voor de indieners van de motie heel belangrijk. ,,De gemeente is aandeelhouder en opdrachtgever,” zei Sarath Hamstra. Het is dan ook opmerkelijk dat toeganskaarten en abonnementen enorm gestegen zijn. ,,Meer dan de 1,7% die was afgesproken. Te hoge tariefsverhogingen moeten daarom worden teruggedraaid. Dan kunnen we vanuit die situatie aan een tafel bespreken hoe we kijken naar een eventuele tariefsverhoging.” Raadslid Herma van der Weide (VVD Ermelo) wilde het, net als Evelien Kars (Progressief Ermelo) liever omdraaien. ,,Wij hebben het uit handen gegeven aan Interactie. Maar wat mag Interactie eigenlijk?” Zei pleitte ervoor om eerst duidelijkheid te krijgen over de gevolgen.

Te snel

Kars: ,,Deze motie gaat ons te snel. Natuurlijk vinden we ook dat gemaakte afspraken nageleefd moeten worden.” Zij had de voorkeur om eerst een beeldvormende tafel te houden. ,,Want wat zijn de consequenties van het terugdraaien van de tariefsverhoging?” Dat moest volgens haar eerst boven tafel komen. ,,Er kan wel gesteld worden dat Interactie dit binnen de huidige begroting moet oplossen, maar is dit wel mogelijk?” Ook de SGP wilde de motie niet steunen. 

Verkeerde stap

Wethouder Laurens Klappe begreep de indieners van de motie niet. ,,Voor mij is dit een verkeerde stap. Interactie moet de keuzes nader onderbouwen. Maar wij hebben hen de opdracht gegeven om voor eigen rekening en risico de bedrijfsvoering uit te voeren. We moeten hen ook de ruimte geven om tot een gezonde exploitatie te komen.” Hij eindigde met de boodschap dat het college geen gevolg zou geven aan deze motie. Dat zorgde voor veel ophef. Folkje Spoelstra (ChristenUnie): ,,Het verbaast me dat de wethouder verrast is. U heeft geen contact met ons gezocht. Het is belangrijk dat we gaan doen wat we hebben afgesproken. Het is aan ons als gemeenteraad om dit te controleren.”

Machtsmiddel

Klappe:,,Ik heb Interactie gevraagd een analyse te geven. We moeten eerst de consequenties in beeld hebben. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Wat mij betreft is deze motie overbodig. Mocht dit toch aangenomen worden, dat zal ik dit meenemen naar het college, maar er geen gevolg aan geven.” Hamstra:,,Dit heb ik nog nooit een wethouder horen zeggen. Ik vind met respect tot elkaars rollen dat dit toch niet kan.” Spoelstra noemde het een machtsmiddel die de wethouder niet mag gebruiken. Met tegenzin van Laurens Klappe is de motie uiteindelijk aangenomen en zal er op korte termijn gekeken worden hoe de tarieven van het zwembad moeten worden vastgesteld.