WerkCentraal

Stevent Ermelo af op gemeentelijke herindeling?

ERMELO – Binnenkort houdt de commissaris van de Koning (CvdK) John Berends een gesprek met een delegatie van de raad om te zoeken naar een waarnemend burgemeester. ,,En als een herindeling een optie is vanuit de raad, dan zal ik dat ongetwijfeld horen,” aldus Berends.

Eerder liet de CvdK in de Stentor weten dat Ermelo een 'stevige waarnemer' nodig had. Volgens Berend is het vertrek van burgemeester André Baars geen oplossing voor de problematiek in Ermelo. Hij realiseert zich dat er dossiers spelen die het bestuur en de samenleving al jaren achtervolgen. ,,De enige manier om daar een punt achter te zetten is samen die dossiers te onderzoeken, grondig te reflecteren op de eigen rol van iedereen (bestuurders, raadsleden, ambtelijke organisatie) en daar conclusies aan te verbinden.” Dat is ook precies wat er nodig is om enige verzoening te realiseren. ,,Je moet het leven achterwaarts begrijpen om het voorwaarts te kunnen leven. Kortom: ik heb niet de illusie dat met het vertrek van de burgemeester het vraagstuk is 'vertrokken'.

Oplossingsgericht

Precies een week geleden stapte burgemeester André Baars op tijdens een speciale politieke avond. Vervolgens heeft hij zijn ontslag ingediend bij de Koning. De gemeenteraad en de wethouders bleven achter met de analyse opgesteld door onderzoeker Paul Frissen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Berends: ,,Er ligt een grondig rapport over de problematiek in Ermelo. Het is aan de raad en daarna aan het college om daarmee aan de slag te gaan. Dat vraagt nogal wat van bestuur en politiek: zelfreflectie, kritische analyse, scherp op de inhoud, maar niet op de persoon.” Volgens de commissaris van de Koning heeft Ermelo daarom een goede, stevige en ervaren bestuurder nodig, die ook oplossingsgericht en in samenwerking bezig gaat met de aanbevelingen van Frissen.”