WerkCentraal

'Onvoldoende reden voor ontslag'

ERMELO – Onderzoeker Paul Frissen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur oogstte de afgelopen weken veel kritiek met zijn briefverslag over de bestuurscrisis in Ermelo. ,,Dat bewijst dat wij in ieder geval onafhankelijk zijn tegenover de opdrachtgevers," zo legt hij uit. Volgens hem komt de kritiek vooral van de actoren die geen 'gelijk' hebben gekregen. Frissens analyse kon niet meer bijdragen tot verzoening in de Ermelose politiek. Burgemeester André Baars maakte woensdagavond tijdens de politieke avond bekend op te stappen.

Tijdens de politieke avond was Frissen met twee collega's aanwezig om vragen te beantwoorden. ,,De analyse leidt tot kritiek op wethouders en fractievoorzitters, omdat alleen verstoorde verhoudingen onvoldoende reden zijn voor ontslag van een burgemeester,” zegt Frissen. ,,Bovendien weten wij uit eigen en ander onderzoek dat de situatie in Ermelo niet uitzonderlijk is. Daarom hebben wij de situatie in Ermelo anders gewogen, in ieder geval anders dan de fractievoorzitters en de wethouders. Dat ons onderzoek als ‘onzin’ wordt gekwalificeerd laten wij voor rekening van hun politieke oordeel.” De verkenners maakten de analyse in opdracht van de Ermelose fractievoorzitters en de Provincie.

Schade

Men sprak woensdagavond over een openbaar 'functioneringsrapport' en de schade die het briefverslag heeft veroorzaakt. Informatie zou geanonimiseerd worden. Frissen zegt daar geen toezegging over te hebben gedaan. ,,Dat kan ook niet omdat wij in het openbaar moeten rapporteren. Wel hebben wij toegezegd zo prudent mogelijk te spreken als het over concrete personen gaat. U zult begrijpen dat de rapportage veel terughoudender is dan wat in gesprekken te berde wordt gebracht.” Overigens is de professor van mening dat niet de publicatie schade toebrengt, maar dat dat komt door de wijze waarop de politieke actoren ermee omgaan.

'Niets aan de hand'

Gisteren publiceerde De Stentor in een interview dat John Berends, commissaris van de Koning, op zoek gaat naar een stevige waarnemer omdat de problemen veelomvattend zijn. Dat lijkt haaks te staan op de conclusies in het briefverslag. ,,Nee,” zegt Frissen. ,,Wij hebben niet gezegd dat er in Ermelo niets aan de hand is. De situatie is echter niet uitzonderlijk en evenmin onoplosbaar. De Commissaris trekt uiteraard zijn eigen conclusies die mede zullen zijn ingegeven door de nu ontstane, nieuwe situatie, zoals ook de conclusies in onze brief daarmee geen rekening hebben kunnen houden.”

Vertrouwen

Frissen voegt daaraan toe dat hij op basis van documentanalyse en gesprekken geconcludeerd heeft dat de gesprekspartners in grote meerderheid de burgemeester eenzijdig verantwoordelijk houden voor de ontstane crisis en dat daarom het vertrouwen in hem is opgezegd. ,,Het eigen aandeel in de ontstane situatie wil men maar beperkt onderkennen. Dat lijkt ons een evident voorbeeld van een zondebokmechanisme,” aldus de onderzoeker. ,,Overigens betekent verzoening niet dat alles bij het oude blift. Verzoening is pas mogelijk als alle partijen reflecteren op hun eigen rol en niet met de vinger wijzen.”

Onafhankelijk onderzoek

In de analyse adviseert Frissen ook een  onafhankelijk onderzoek  in te stellen naar de slepende dossiers, die zich vooral vooral op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening. Frissen kon in dit korte tijdsbestek geen uitgebreid onderzoek doen. ,,Er moest immers op korte termijn een aantal conclusies worden getrokken.” Wat de verkenners wel opmaakten was het feit dat een klankbordgroep geen juridische status had. Vraag is wie de fractievoorzitters hierover had moeten informeren. Frissen: ,,Wij hebben het slechts vastgesteld. Als zware oordeelsvorming over een bestuursorgaan wordt overwogen is het verstandig die basis op orde te brengen. Daarvoor zijn de raad en zijn griffie verantwoordelijk.”

Niet passend

Na het opstappen van burgemeester André Baars verlieten ook de onderzoekers woensdag het toneel. ,,Wij vonden het niet passend om als buitenstaanders aanwezig te zijn bij dit voor Ermelo en alle betrokkenen zo pijnlijke moment,” verklaart Frissen. ,,Wij wilden ook geen rol spelen in het debat daarover.” Op 11 november volgt een raadsvergadering. Daarin zullen raadsleden ook een besluit nemen over de vervolgstappen.