Wethouder houdt vast aan noodzaak parkeergarage

ERMELO – Er is een digitale maquette gemaakt om te illustreren hoe het college wil voldoen aan de parkeerruimte die nodig is bij Markt 2.0. Medio 2020 meldde wethouder Laurens Klappe dat er een parkeergarage gebouwd moest worden om te voldoen aan de opdracht. Dit stuitte echter op weerstand, zowel in de raad als bij de bevolking.

Tijdens de politieke avond op 25 november nam Klappe het plan terug om er opnieuw naar te kijken. Nu wil hij helderheid verschaffen ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen op basis van een digitale maquette. Zo zal inzichtelijk worden gemaakt hoe een en ander zich verhoudt tot het bestemmingsplan, welke invloed moties hebben en hoe overige eisen en wensen invloed hebben op de inrichting en het aantal parkeerplaatsen. Hierna zal een inhoudelijke discussie worden gevoerd.

338 of 360?

Het college heeft geen uitwerking gemaakt van parkeermogelijkheden op maaiveld omdat volgens Klappe is gebleken dat het vereiste aantal parkeerplaatsen niet te realiseren valt. Hij houdt vast aan de contractuele verplichting om 360 parkeerplaatsen te maken. Hiervan moeten er 250 in de blauwe zone liggen. Maar nu blijkt dat de raad destijds formeel akkoord heeft gegeven op 338 parkeerplaatsen en niet op 360. Dat laatste getal is opgenomen in de contracten met de projectontwikkelaars.

Escape

Er lijkt nog een kleine escape. Die zou kunnen liggen in het stukje grond dat ten noordwesten van het gemeentehuis ligt. Met de aankoop, die nu in procedure is, zou dit onderdeel kunnen worden van het zoekgebied waarin de laatste parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Er is namelijk slechts een tekort van 22 parkeerplaatsen als het uitgangspunt 360 geldt. Overigens kan de gemeente ook vasthouden aan de 338 parkeerplaatsen die genoemd worden in het bestemmingsplan van 2017. Er is een duiding van circa 360 en dan zou 338 parkeerplaatsen als passend worden ervaren. Te meer als het 80% gebruikscriterium waar het college over spreekt gehanteerd wordt (80% van 360 is 288). Gezien het redelijkheid en billijkheidsbeginsel kan van de gemeente Ermelo niet verwacht worden dat er voor 22 missende parkeerplaatsen een parkeergarage wordt gerealiseerd. Toch houdt de wethouder vast aan zijn standpunt dat er in de toekomst meer parkeerruimte nodig is. Dit in het kader van woningbouw op het Raadhuisplein.