'Het betrekken van de samenleving is een groot goed'

ERMELO - Aanstaande woensdag vergadert de gemeenteraad over het plan van aanpak in de onderzoeken naar een aantal hoofdpijndossiers. De raad betreurt de ontstane onrust en ontevredenheid in de samenleving. Maar wat is er nodig om het vertrouwen te herstellen?

Het is terugkijken naar het verleden en daar lering uit trekken. ,,Daarom vragen we een externe partij om voor ons het onderzoek te doen en ons advies hierover te geven,” aldus commissielid Ronald van Veen (ChristenUnie Ermelo). Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek langlopende dossiers unaniem aangenomen. Daarna is er een commissie opgericht met de opdracht een selectie van maximaal vijf dossiers te maken en een plan van aanpak te schrijven.

Transparantie

De commissie zet vooral in op transparantie. ,,We willen het in openheid bespreken,” aldus Van Veen. Dat gesprek staat gepland op 3 februari. Toch hebben een aantal burgers er nu al een hard hoofd in. Zij noemen het gespreksstuk nu al een minachting van de burger. De groep Bezorgde Burgers beschrijft het als volgt: ‘Een antenne voor de gevoelens van de burger lijkt afwezig.’ Men is bang dat er niet wordt doorgepakt en dat bestuurlijke puinhopen niet worden opgeruimd. Commissielid René Arts (Progressief Ermelo) weerlegt dit. Er komt een extern onderzoek. ,,Anders keurt de slager zijn eigen vlees.” Arts onderschrijft het belang om juist mensen mee te nemen in elke stap van dit traject. ,,Want anders krijg je weer het verwijt dat alles gebeurt in achterkamertjes.”

'Lachwekkend' 

Van Veen: ,,Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers zich in de toekomst beter gehoord voelen?” Ook is de vraag of de zaken in Ermelo wel zorgvuldig genoeg gebeuren. ,,De stichting WRBT die geeft ons prachtige handreiking mee om een betere definitie te geven voor zorgvuldigheid. Ik vind het mooi dat mensen met ons meedenken. Het is dan ook een onderzoek van de hele samenleving.” De commissie heeft ervoor gekozen om burgers te betrekken bij de dossier keuze. De Bezorgde Burgers noemen het in een brief ‘lachwekkend’. ,,Geen enkele burger kan de ernst, de omvang en diepgang beoordelen van de veelheid van zaken die er zijn misgegaan,” zo laten ze weten. Arts: ,,Dat verbaast me. Juist op dit punt.” ,,Het betrekken van de samenleving is juist een groot goed,” vult Van Veen aan. Het is overigens een consultatie. Duidelijk is dat er maximaal vijf dossiers onderzocht zullen worden. ,,Maar kritiek hou je altijd. Of er komt kritiek op het budget, of de hoeveelheid, of de selectie, of dat het niet onafhankelijk genoeg is.”

Definitie

Overigens is er ten onrechte het beeld ontstaan dat er alleen op het gebied van communicatie onderzoek zou worden gedaan. ,,We willen ook de zorgvuldigheid in bredere zin onderzoeken,” zegt Arts. De verwachting is dat dat tekstueel in het plan zal worden aangepast. Van Veen: ,,Op advies van de WRBT pakken we de definitie van de Nationale Ombudsman erbij en kijken we naar die criteria. ‘Is het open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht en betrouwbaar?’ Ik verwacht dat onze collega-raadsleden een flinke aanscherping gaan doen.” De commissie heeft nu het procesvoorstel ingebracht. Men heeft goedkeuring nodig van de gemeenteraad om verder te kunnen gaan. Dit wordt tijdens de Politieke Avond van 3 februari behandeld. Het gaat dan vooral om het te bewandelen proces. Zoals bij elk raadsvoorstel kan de gemeenteraad andere keuzes maken.

Aanleiding

Of de voormalige burgemeester André Baars vragen voorgelegd krijgt, staat nog open. ,,Ik kan me voorstellen dat daar aanleiding toe is,” zegt Arts. ,,Dat ligt natuurlijk aan de keuze van de dossiers. Ik sluit niet uit dat die behoefte ontstaat. Maar dat gaat het externe bureau bepalen.” Het is volgens de commissieleden ook nog te vroeg voor excuus. Toch neemt Arts alvast een voorschot. ,,Ik acht het heel waarschijnlijk dat er een sorry zal volgen bij bepaalde onderwerpen. Het is echter een beetje gek als we dat doen, terwijl er nog een onderzoek moet komen.” De Rekenkamer heeft een inschatting gemaakt van de kosten van het onderzoek. Wanneer het zich zal beperken tot twee of drie onderzoeken, dan is een bedrag van 35.000,- gangbaar. Dit zijn de externe kosten. Daarnaast zijn er de kosten van het ambtelijk apparaat. Mocht er gekozen worden voor een raadsenquête of voor meer onderwerpen, dan moet er extra geld bij. De commissie heeft een raadsenquête niet uitgesloten. ,,We willen eerst de conclusies, aanbevelingen en advies.”

Juridisch 

De gemeenteraad gaat alleen niet op de stoel van de rechter zitten. ,,We kunnen niet kijken naar de juridische aspecten, noch naar de rechtmatigheidsvraagstukken,” zegt Van Veen. Arts vult aan: ,,Ik hoop dat we op basis van ons onderzoek misschien in de toekomst wat juridische procedures kunnen voorkomen.” Zorgvuldige communicatie met betrokkenen zou veel rechtszaken kunnen voorkomen. ,,Zo lopen we weer vooruit op de conclusies, maar ik denk dat het daar te vaak fout gegaan is.” Het lijkt bijna een onmogelijke opgave, maar het plan is nog steeds om voor de zomer conclusies en aanbevelingen op tafel te hebben.