'Te weinig aandacht aan naleven van afspraken'

ERMELO – Een langlopend dossier, namelijk dat van de verbouw van de HEMA in winkelcentrum De Enk, is voor het college gesloten. ,,Besluiten zijn niet in voldoende mate gedeeld waardoor er bij een aantal partijen vragen zijn ontstaan,” zegt wethouder Laurens Klappe. ,,Achteraf gezien kunnen we alles wel verantwoorden, maar er is te weinig aandacht geschonken aan contractbeheer. Afspraken zijn gemaakt met de beste bedoelingen, het waren goeie besluiten alleen het bewaken ervan is voor ons een leerpunt,” aldus Klappe.

Raadslid Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo), die in 2017 hier al vragen over stelde, deelt de aanbeveling van het onderzoek, maar voor hem is het boek hiermee niet dicht. Hij spreekt van een 'salami-tactiek'. ,,Je krijgt iederen keer een fragmentje van de informatie en daardoor is controle vanuit de raad bijna onmogelijk.” Hij heeft er dan ook ernstige twijfels bij dat dit dossier nu gesloten kan worden. ,,De geldstromen richting de HEMA zijn voor mij nog een groot vraagteken.” In 2017 stelde Wilhelm al dat er vooral meegedacht werd in het voordeel van de pandeigenaren van HEMA. ,,De Bree is heringericht, twee woningen zijn aangekocht voor € 675.000,- om parkeerplaatsen te realiseren. Maar die parkeerplaatsen zijn we weer kwijt door de uitbouw van HEMA. En de bochtstralen op het parkeerterrein zijn verruimd. Vooral om het bevoorraden van de HEMA te vergemakkelijken. Achteraf beschouwd was er toen een tekort van vijf parkeerplaatsen. Door een versnipperde besluitvorming en onduidelijkheid over het aantal te bouwen appartementen heeft dit zo kunnen gebeuren.”

Onderliggende transacties 

Op 3 november 2015 gaf de gemeenteraad een subsidie vrij voor gevelverbetering in de Stationsstraat. Dit was een deelproject uit de herinrichting van het centrum. De eigenaresse van het winkelpand van HEMA kreeg hiervoor 169.291,- euro. De winkeliers uit De Enk vielen hier echter buiten omdat de gemeente niet tot afspraken kwam met Foppen Vastgoed. ,,Het lastige is dat er dingen verrekend zijn met aankoop en verkoop van grond. Voor een deel zie je niet hoe de onderliggende transacties zijn gegaan,” legt de wethouder uit. ,,Nu, in de nieuwe situatie met vastgoed eigenaar Sven Gravendeel, moeten we kijken hoe we elkaar tegemoet kunnen komen. Want de regeling bestaat inmiddels niet meer.” Het project is afgesloten en het potje is leeg. Volgens Klappe kreeg eigenaresse Willemien Blankenauw een slordige drie ton, los van de grondverkoop.

Uitgewisseld

Eén van de 'salami-plakjes' is volgens Wilhelm de realisatie van de appartementen aan de achterzijde. Dit is in een later stadium aangevraagd toen het nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk was. Bij de appartementen zijn tien inpandige bergingen gerealiseerd op de verdieping. Hiermee wordt volgens het rapport voldaan aan het Bouwbesluit 2012 omdat het bereikbaar is via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte. ,,Maar waar ik vooral vraagtekens bij heb is het aantal parkeerplaatsen waaraan moet worden voldaan,” aldus het raadslid. ,,Doordat er een magazijn is komen te vervallen zou dit uitgewisseld zijn?” Wilhelm wil er nog induiken. Vooral omdat er op andere locaties vereveningen in het parkeerfonds wordt toegepast. ,,We moeten dit rapport, dat overigens niet diep ingaat op de achterliggende cijfers, in de raad bespreken,” aldus het raadslid.